Framtiden är oförutsägbar. Men trots att historien ständigt och med eftertryck visar detta fortsätter vi att med självsäkerhet försöka förutsäga den. Metoden vi oftast använder är att extrapolera historien; så som det är idag kommer det att vara i morgon. Ofta kommer detta att stämma om man ser till den allra närmaste framtiden och om inget särskilt inträffar, men metoden är inte särskilt framgångsrik i att förutsäga de stora och viktiga händelserna. ”Experterna” har så att säga rätt fram tills de har fel men det är det som de har fel om som oftast är det som förändrar världen och som vi skulle haft nytta av att kunnat förutse. Det är dock enklare att extrapolera än att försöka förutse de stora och radikala förändringarna då antalet möjliga sådana är många och de allra flesta av dessa inte kommer att inträffa.

Idag så förutspår de allra flesta ”experter” att Rysslands krig i Ukraina kommer att pågå länge. Jag förutspår att det kommer att vara över senast den 1 juni genom att Ryssland drar sig ur kriget. Denna framtidsprognos gör jag utifrån bedömningen att ett maktskifte kommer att ske i Ryssland. Exakt hur är svårt att säga, men en kombination av västs sanktioner mot Ryssland, västs bistånd och vapenleveranser till Ukraina och västs uppvisade beslutsamhet att fortsätta stödja Ukraina över tid, den extrema inkompetens som den ryska armén uppvisat, Ukrainas tappra och kompetenta försvar samt den beslutsamhet som befolkningen i övrigt visat i sin vilja att försvara landet kommer sammantaget leda till att Putin avsätts och nya ledare tar vid. Dessa ”kuppmakare” har insett vilka allvarliga följder kriget fått för landet och att följderna på sikt kommer att bli katastrofala, både för dem personligen och för landet. De kommer att göra allt de kan för att minimera denna skada och Putin och ett fåtal kring honom kan nog räkna med att få ta hela skulden för kriget och, om de överlever, kan de nog förvänta sig få stå till svars för sina krigsbrott vid domstolen i Haag. De som tar över har allt att vinna på att förlägga hela skulden hos Putin och att samarbete med väst. En diktator har inga vänner. Sedan kommer, som ett resultat av detta, övriga diktatorer som Putin hållit om ryggen att falla. Lukasjenko i Belarus, al-Assad i Syrien och Kadyrov i Tjetjenien är några som går en osäker framtid till mötes.