Om Lars Borgnäs bok “Olof Palmes sista steg”. Del 2

Ibland tar det ett tag tills polletten trillar ner. Jag har ända sedan jag läste Borgnäs bok haft svårt att förstå hur en etablerad och i vanliga fall duktig journalist tillåter sig att släppa en så undermålig bok. Resonemangen han för i boken hänger inte ihop och slutsatserna är ologiska.  Borgnäs snöar även in på […]

Om Lars Borgnäs bok “Olof Palmes sista steg”

Under några dagar har jag ägnat mig åt att läsa Lars Borgnäs senaste bok om mordet på Olof Palme, ”Olof Palmes sista steg”. Borgnäs arbetade under många år som journalist vid Sveriges television och har genom åren gjort många reportage och granskningar kring detta mord. Som journalist har jag alltid uppfattat honom som ambitiös, seriös […]

Min teori om Palmemordet

Bakgrund Våren 2018 beskrevs det i media att mordet på Olof Palme var löst! Lösningen fanns publicerad i tidskriften Filter. Jag gick på detta och tog en onlineprenumeration på tidningen och satt mig att läsa. Min besvikelse blev dock oerhörd, de nya uppgifter som man menade var de sista pusselbitarna som gjorde lösningen komplett var […]

Mordet på Olof Palme, Krister Petersson och den svenske ämbetsmannen

Min bild av Sverige som ett rättssäkert och icke korrupt samhälle bygger på min tilltro till den svenske ämbetsmannen som en trygg och pålitlig byråkrat, agerande för medborgarnas bästa och utifrån det uppdrag ämbetsmannen tilldelats av dessa. En tjänsteman som blir belönad för ett väl utfört arbete och som inte har något att vinna på […]