Debatten om AI

Här om veckan skrev över 1 000 personer, mestadels forskare och politiker- men däribland även Elon Mask och Steve Wozniak, under en debattartikel/upprop om artificiell Intelligens (AI) som fått global spridning. Uppropet är skrivet av en amerikansk ideell organisation som heter Future of Life Institute med den svenske forskaren Max Tegmark som ordförande. Deras budskap […]

Ett nytt och annorlunda liv

Krisen är här och vi alla, åtminstone de allra flesta av oss, kommer att behöva ändra våra liv till något som många kommer att uppfatta som både fattigare och tråkigare än det liv vi levt de senaste 15 åren. Men hur dramatiskt behöver detta bli? Våra ekonomier krymper, vi blir ”fattigare”. Under en relativt lång […]

Allas lika värde – i praktiken

De allra flesta människor i Sverige idag hävdar att de står bakom värderingen att alla människor har ett lika stort värde, oavsett nationalitet, etnicitet, kön eller annat som gör oss lite olika. Även alla politiska partier i landets riksdag skriver under på detta.    Detta ställningstagande är dock rätt ihåligt och gäller sällan i praktiken. […]

Rätten till abort och rätten till att bära skjutvapen

Två av de största nyheterna i USA den sista tiden har handlat om liv. Den ena om rätten att ta liv genom abort, den andra om rätten till att bära vapen som möjliggör att döda.Det absurda är att det är samma grupp av människor som motsätter sig kvinnans rätt till abort med hänvisning till att […]

Framtidprognos om kriget i Ukraina

Framtiden är oförutsägbar. Men trots att historien ständigt och med eftertryck visar detta fortsätter vi att med självsäkerhet försöka förutsäga den. Metoden vi oftast använder är att extrapolera historien; så som det är idag kommer det att vara i morgon. Ofta kommer detta att stämma om man ser till den allra närmaste framtiden och om […]

Moral compass

I admire anyone who has a moral compass that always, automatically, swings in the direction of defending democratic values and humanism. Whose decisions, opinions and statements are always right in this regard without them having to think, who have these values, so to speak, inherent and who therefore never really need to reflect on what […]

E=MC2

This formula is probably the world’s most famous formula that few really understand the meaning of. Few understand that it actually says that we all are literally huge atomic bombs.  Matter is “frozen” energy and E=MC2 describes the “exchange rate”. This exchange rate shows that matter is worth huge amounts of energy. Fortunately for us, […]

The Crime of the History

War between countries in Europe, with physical soldiers killing both each other and civilians, I have thought was somewhat unlikely. The next conflict I have assumed would be taken place in other arenas and be about other values than physical land. Countries in Europe I have assumed are too intertwined and interdependent economically to start […]