Blog Image

Mina reflektioner om samhälle, kultur och livsfrågor

med mitt konstruktivistiska och postmodernistiska perspektiv

Du får gärna kommentera mina texter. Kommentarerna blir dock inte  publika.

I am now translating some of my old posts into English in my ongoing project to improve my ability to write in English.

Debatten om AI

Betraktelser Posted on 05 Apr, 2023 21:51

Här om veckan skrev över 1 000 personer, mestadels forskare och politiker- men däribland Elon Mask och Steve Wozniak, under en debattartikel/upprop om artificiell Intelligens (AI) som fått global spridning. Uppropet är skrivet av en amerikansk ideell organisation som heter Future of Life Institute med den svenske forskaren Max Tegmark som ordförande. Deras budskap är att AI blir alltmer intelligent, får alltmer människoliknande egenskaper och är på väg att få ett eget medvetande, en utveckling som de befarar kan leda till att AI tar makten över oss människor. Något i stil med Terminator-filmerna. För att råda bot mot detta vill de att all forskning i världen omkring viss avancerad AI pausas i sex månader för att vi människor ska kunna återta kontrollen över utvecklingen.

Den fråga man här bör ställa är vad det verkliga syftet med detta förslag är, för jag tror inte att Tegmark och company på allvar tror att AI kan få en egen vilja och egna drivkrafter som inte de människor som skriver algoritmerna givit dem. Att det vi kallar AI kan användas på många olika sätt, både till gott och ont, gör inte AI till något utöver oss människor.

En AI kan aldrig ha ett syfte eller mål med sin tillvaro. Den strävar inte efter att reproducera sig, få erkännande från sin omgivning eller att mätta hunger. En AI kan inte uppleva detta då denna typ av känslor aldrig kan betyda något för den, den kan aldrig uppleva mening med sitt liv. Vi människor skapar mål och mening med våra liv hela tiden, om vi inte är sysselsatta med att bara överleva. Mål och mening som till stor del handlar om att få bekräftelse och erkännande av betydelsefulla personer i vår omgivning, något som grundas i det lilla barnets beroende av att sina föräldrar för att överleva.

Författarna framstår även som naiva, på gränsen till dumma, om man väljer att ta deras förslag på allvar. Det går aldrig att stoppa tillbaka anden när den väl sluppit ur flaskan. Om kunskapen finns och är spridd kan den användas.  Anden kan bara dödas genom att förgöra världen.

Det finns med andra ord två skäl att misstänka att författaren, det vill säga Max Tegmark, har något annat syfte med debattartikeln än omtanke om mänskligheten. Att han lyckats få över 1 000 personer att skriva under är dock en bedrift i sig, men saknar här betydelse. Den hetaste kandidaten till att spela motiv gissar jag är pengar. Pengar till forskningsmedel eller utveckling? Kanske handlar det om att Tegmark behöver marknadsför sig själv för att ta sig vidare i sin karriär som forskare vid Massachusetts Institute of Technology.   Ett nytt och annorlunda liv

Betraktelser Posted on 25 Mar, 2023 14:53

Krisen är här och vi alla, åtminstone de allra flesta av oss, kommer att behöva ändra våra liv till något som många kommer att uppfatta som både fattigare och tråkigare än det liv vi levt de senaste 15 åren. Men hur dramatiskt behöver detta bli?

Våra ekonomier krymper, vi blir ”fattigare”.  Under en relativt lång period har de flesta av oss haft historiskt mycket pengar att röra oss med och vi har roat oss kungligt. Vi har vant oss vid att resor är den nya vardagen, vi har lagt oss till med att konsumera dyra matvanor, exklusiva viner och ”ute” middagar, och en inte oansenlig del av mångas välståndet har lagts på att skaffa tatueringar, tatueringar som kan kosta 10 000-tals kronor. Går jag på en strand en sommardag så känns det som att jag är den ende vuxne som inte är tatuerad.

De allra flesta av oss har med andra ord en ”överflödsbudget” som vi enkelt kan skära ner på utan att detta drabbar våra liv på ett existentiellt plan. Genom att sluta besöka Systembolaget, sluta röka/snusa, sluta tatueras oss, börja se mat och dricka som föda och inte som statusmarkörer samt resa mindre kommer de allra flesta klara av vardagen alldeles utmärkt, även med en ”sämre” ekonomi. Många kommer att uppleva livet som lite tråkigare i jämförelse med det liv man vant sig  vid att leva under de senaste åren men detta kanske egentligen bara är en tillbakagång till ett mer ”normalt” tillstånd, likt det som rådde före tiden med en ”dopad” ekonomi. Om något är för bra för att vara sant så brukar det oftast vara det. Det liv vi levt under de senaste 15 åren har kanske varit för bra för att vara sant och nu är det dags att betala räkningen.      

Lite oroande att så många fortfarande bokar utlandsresor för sommaren (2023). Detta kommer nog för många att i efterhand visa sig vara ett dyrköpt misstag när plånboken ekar tom i höst. Jag tror att den verkliga krisen för de allra flesta kommer att slå till efter sommaren. Det är då som många på allvar kommer få klart för sig att de kommer behöva ställa om sina liv och då även kommer att inse att detta nya liv kommer att bli det nya ”normala”.

Kopplat till detta är hur vi blivit vana att använda vår tid. Idag klagar många över att de har svårt att få ihop ”livspusslet”. Samtidigt sitter de i timtals och tittar på serier, lyssnar och läser deckare och spelar spel på dator och telefon. Om man inte får tiden att räcka till handlar detta i många fall om hur man prioriterar att använda den. För att få tid över till att titta på serier och spela spel lägger många dessutom en stor del av sitt överflöd på att hyra in städhjälp och leja bort reparationsarbeten som man ofta gjorde själv tidigare. Därtill äter vi oftare ute på restaurang eller köper dyra halvfabrikat för att slippa lägga tid på matlagning. Med andra ord har vi med hjälp av det överflöd som den dopade ekonomin genererat köpt oss ledig tid som vi sedan blivit tvungna att skapa tidsfördriv för att fylla.

Så även här kan vi hitta lösningar för att klara en vardag med sämre ekonomi. I stället för att använda vår tid till att titta på serier och spela spel så får vi börja städa själva, laga mer mat från grunden och äta mindre på restaurang och försöka reparera saker i stället för att hyra in hantverkare. Får vi tid över så kan vi ju skaffa ett extrajobb. Detta är ju inte ett sämre sätt att slå ihjäl tid på än att sitta och titta på någon Netflix-serie eller lägga tid på spel.  

Mitt sätt att ta mig an det som jag tror kommer bli en oundviklig förändring i mitt liv framöver är genom anpassning. Det man inte kan påverka måste man acceptera och anpassa sig till, det är det enda konstruktiva sättet att gå vidare.Allas lika värde – i praktiken

Betraktelser Posted on 17 Jul, 2022 15:36

De allra flesta människor i Sverige idag hävdar att de står bakom värderingen att alla människor har ett lika stort värde, oavsett nationalitet, etnicitet, kön eller annat som gör oss lite olika. Även alla politiska partier i landets riksdag skriver under på detta.   

Detta ställningstagande är dock rätt ihåligt och gäller sällan i praktiken. Till att börja med så tycker de flesta att det egna livet har ett större värde än andras och att vi därmed har rätt att ta någon annans liv om denne hotar att döda oss. Vi sätter därmed ett större värde till vårt eget
liv än till den andres. Vi sätter även ett högre värde till våra egna barns liv än till andra barns liv. Vi betalar till exempel hellre en dyr semesterresa till våra egna barn än räddar ett antal andra barn med dessa pengar från att dö i svält, och vi bjuder våra överviktiga vänner på middag i stället för
tiggaren utanför Konsum som verkligen skulle behöva ett mål mat. De flesta i Sverige stod även bakom regeringens beslut att begränsa flyktinginvandringen 2015 vilket innebar att vi förhindrade
medmänniskor från att få leva ett drägligt liv och vi i Europa tillåter varje år att 1 000-tals människor drunknar i småbåtar på Medelhavet när de försöker ta sig till Europa.

I praktiken står vi egentligen för att människor har olika värden. För
att försöka upprätthålla vår föreställning om att vi är goda och lösa den dissonans våra praktiska handlingar för med sig så skapar vi ursäkter, myter och förklaringar till varför det ibland ändå är rätt av oss att behandla människor olika, även om detta indirekt innebär döden för en del av dem.

Det är till exempel flyktingsmugglarnas fel att folk drunknar på Medelhavet, tiggarna på våra gator är organiserade och egentligen inte så fattiga som de utger sig för att vara och
eftersom vi inte kan ta emot flyktingar på ett bra sätt i landet så är det
bättre att inte låta flyktingarna komma hit överhuvudtaget, vi gör dem i praktiken en tjänst genom att inte släppa in dem i.

Om vi verkligen skulle leva efter att alla människor har ett lika stort värda så skulle det göra lika ont i oss när ett barn i Somalia svälter som om våra egna barn skulle fara illa, vi skulle självklart
hjälpa tiggaren utanför Konsum och så vidare. Vi skulle se enskilda individer i stället för anonymiserande grupperingar. Vi skulle alla göra allt vi kan och dela allt vi har för att hjälpa våra medmänniskor utifrån resonemanget att ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa
någon…

För att möta den dissonans vi kan uppleva när den självbild vi försöka upprätthålla inte motsvaras av våra handlingar tror jag att den lilla svenska nazistiska organisationen Nordiska
motståndsrörelsen (NMR) spelar en viktig roll. Att de får en så stor uppmärksamhet som de hela  tiden får tror jag beror på att de i kontrast med oss andra och till övriga partier är öppna med att de står för att människor inte har ett lika värde. De fyller härmed funktion av att vara det som alla kan enas om är ont och fungerar som avledare av uppmärksamhet från att vi andra egentligen står för samma åsikter och politik.

Denna lilla organisation med ett 500-tal personer måste vara oerhört nöjda med att hela tiden
hamna i fokus på det sätt som de gör. De skulle behöva oerhört mycket
resurser för att köpa sig till denna uppmärksamhet. Tyvärr blir konsekvensen att detta lilla sektliknande parti får ett oproportionerligt stort utrymme i debatten och kanske genom detta kan växa.Rätten till abort och rätten till att bära skjutvapen

Betraktelser Posted on 27 May, 2022 10:58

Två av de största nyheterna i USA den sista tiden har handlat om liv. Den ena om rätten att ta liv genom abort, den andra om rätten till att bära vapen som möjliggör att döda.Det absurda är att det är samma grupp av människor som motsätter sig kvinnans rätt till abort med hänvisning till att man vill rädda liv som förespråkar rätten för i princip alla att alltid kunna och få bära skjutvapenvapen. Skjutvapen vars enda användningsområde är just att döda andra människor. Även om det inte är vapnet som dödar utan den som använder det så möjliggör dessa massakrer som aldrig annars skulle ha kunnat genomföras. Man skulle kunna säga att denna grupp vill att så många som möjligt ska födas men har egentligen inga synpunkter på om dessa sedan blir dödade av skjutvapen, bland annat i masskjutningar. Dessa båda perspektiv går självklart inte ihop vilket leder tankarna till att det finns helt andra agendor till dessa ställningstaganden.   Framtidprognos om kriget i Ukraina

Betraktelser Posted on 06 May, 2022 22:27

Framtiden är oförutsägbar. Men trots att historien ständigt och med eftertryck visar detta fortsätter vi att med självsäkerhet försöka förutsäga den. Metoden vi oftast använder är att extrapolera historien; så som det är idag kommer det att vara i morgon. Ofta kommer detta att stämma om man ser till den allra närmaste framtiden och om inget särskilt inträffar, men metoden är inte särskilt framgångsrik i att förutsäga de stora och viktiga händelserna. ”Experterna” har så att säga rätt fram tills de har fel men det är det som de har fel om som oftast är det som förändrar världen och som vi skulle haft nytta av att kunnat förutse. Det är dock enklare att extrapolera än att försöka förutse de stora och radikala förändringarna då antalet möjliga sådana är många och de allra flesta av dessa inte kommer att inträffa.

Idag så förutspår de allra flesta ”experter” att Rysslands krig i Ukraina kommer att pågå länge. Jag förutspår att det kommer att vara över senast den 1 juni genom att Ryssland drar sig ur kriget. Denna framtidsprognos gör jag utifrån bedömningen att ett maktskifte kommer att ske i Ryssland. Exakt hur är svårt att säga, men en kombination av västs sanktioner mot Ryssland, västs bistånd och vapenleveranser till Ukraina och västs uppvisade beslutsamhet att fortsätta stödja Ukraina över tid, den extrema inkompetens som den ryska armén uppvisat, Ukrainas tappra och kompetenta försvar samt den beslutsamhet som befolkningen i övrigt visat i sin vilja att försvara landet kommer sammantaget leda till att Putin avsätts och nya ledare tar vid. Dessa ”kuppmakare” har insett vilka allvarliga följder kriget fått för landet och att följderna på sikt kommer att bli katastrofala, både för dem personligen och för landet. De kommer att göra allt de kan för att minimera denna skada och Putin och ett fåtal kring honom kan nog räkna med att få ta hela skulden för kriget och, om de överlever, kan de nog förvänta sig få stå till svars för sina krigsbrott vid domstolen i Haag. De som tar över har allt att vinna på att förlägga hela skulden hos Putin och att samarbete med väst. En diktator har inga vänner. Sedan kommer, som ett resultat av detta, övriga diktatorer som Putin hållit om ryggen att falla. Lukasjenko i Belarus, al-Assad i Syrien och Kadyrov i Tjetjenien är några som går en osäker framtid till mötes.                 Moral compass

Betraktelser, In English Posted on 18 Apr, 2022 11:53

I admire anyone who has a moral compass that always, automatically, swings in the direction of defending democratic values and humanism. Whose decisions, opinions and statements are always right in this regard without them having to think, who have these values, so to speak, inherent and who therefore never really need to reflect on what they should think, nor care what others think about their positions. Those who always defend their principles with no other purpose or goal than that they see the alternatives as unthinkable. 

These people are few and you never really know who they are, but I think me see this ability in some people. The test for me is that the person dares to talk a lot and spontaneously and has doing this for a long time but always ends up right according to their principles. I see, for example, Hans Alfredson, Tage Danielsson and Sven Melander in this category. Unfortunately, all of them are now deceased.

One international person I’ve seen fall into this category was actor Will Smith. Unfortunately, he has now become an example to me of how difficult it is to judge other people. By responding to a verbal statement with violence at the 2022 Oscars in front of a seated audience and an entire world of television audience, he clearly showed an inner moral compass that he had been able to hide from the world around him for years. The incident perhaps illustrates that we should never trust someone fully, that we always must be prepared for that what we see is just a façade that hides something that we may not really want to see. E=MC2

Betraktelser, In English Posted on 16 Apr, 2022 12:44

This formula is probably the world’s most famous formula that few really understand the meaning of. Few understand that it actually says that we all are literally huge atomic bombs. 

Matter is “frozen” energy and E=MC2 describes the “exchange rate”. This exchange rate shows that matter is worth huge amounts of energy. Fortunately for us, there are very few “exchange offices” around us. The most important for us, and which is the basis of our entire existence, is the sun. On Earth, we switch matter to energy in our nuclear power plants and in nuclear explosions. The exchange rate can best be illustrated by that in the nuclear weapons detonated over Japan during World War II, less than a gram of matter was converted into energy… How much energy is not contained in my 87 kilos?The Crime of the History

Betraktelser, In English Posted on 15 Apr, 2022 10:00

War between countries in Europe, with physical soldiers killing both each other and civilians, I have thought was somewhat unlikely. The next conflict I have assumed would be taken place in other arenas and be about other values than physical land. Countries in Europe I have assumed are too intertwined and interdependent economically to start wars against each other. I have also seen the extensive travel between countries as a good vaccine against conflicts and history also shows that whoever starts a war usually becomes the big loser in the end. Another argument against war, I have thought, was that no leader of a European country today would sacrifice the lives of its own citizens for some diffuse and uncertain goal.

On this basis, I believed we were protected against another great war in Europe. But how wrong I was. The explanation for my miscalculation, I think, lies mainly in the fact that I have started from a Western individual-centered democratic perspective and assumed that Russia also basically are governed by this perspective.

We, in the Western, world put the value of the individual first. Everyone has only a short life to live and the purpose of creating a society is to enable the best possible life for every individual.  The collective are these individuals, together, trying to achieve this. Since the value of the individual is highest, it must also be the individuals themselves who determine the content and rules of the game for this cooperation. Only they know what they want. There is no obvious goal to strive for. The goals are set on the way and constantly changing as there is no real purpose or meaning to life and thus no goal with the cooperation itself , except for the benefit this can create for the individuals.

Against this stands a system in which the collective itself is the goal. This is based on the idea that the collective is more important than the individuals and that the individuals have only a value in relation to this collective and are therefore replaceable and can easily be sacrificed. This makes only sense if you see people as ants in an anthill where every individual’s goal only is related to the preservation of the anthill. In the human world, however, this perspective becomes problematic as each “ant” has a consciousness and a will and basically only can live for their own sake. The system must therefore be able to always produce some benefit to the individual so that they are satisfied, otherwise it is based solely on coercion and submission. In a dictatorship, however, it is not a question of preserving the “stack” itself, but of preserving the individuals who have power over the stack, but that Is something they must hide for the citizens.

This leads to a situation where the leadership always will be afraid of the citizens. They will always be alone and never have friends and defenders. The “friends” they have exist only if they can gain something to their “friends”. The leaders must therefore always convince the rest of the “stack” that they are more dangerous than they really are because they know that they have no chance if the “stack” turns against them. No one will come to their rescue if the “stack” decides to eat them. 

Putin have now put himself in a very precarious position after many years in power. Basically, he is a criminal, a very successful one. He has stolen an enormous amount of money from his compatriots by creating and maintaining an advanced crime syndicate together with his companions. The closest we can get in the world of fiction is Ernst Stavros Blofeld, leader of the crime organization S.P.E.C.T.R.E in the James Bond world, although Blofeltd must be seen as a petty trader by comparison. Putin’s crime over the past 20 years can probably be described as the “crime of the history”, but in the end he has taken “water over his head”, just as all Bond villains always do when they get hubris.  

The consequences of Putin’s crime, however, may paradoxically have laid the groundwork for his downfall. The society that Putin’s criminal activities have created is a society marked by corruption and, as a result, incompetent leadership, and an inherent fear. This have been financing with money which should have gone, for example, to defenses, which instead ending up in someone’s pocket, including Putin’s own. This has probably led to Putin starting a war based on a flawed and fundamentally inaccurate intelligence analysis and to a lack of war success. 

So, what conclusions does this lead to? I believe the Russians will lose the war. The army is unmotivated and poorly trained and suffers from incompetent leadership.  Later, corruption will manifest itself in both material shortages and quality problems. This will not stand up against an army of individuals who defend themselves, their families, and their country with the support from a large part of the rest of the world. But losing the war, unfortunately, I do not think is a possible option for Putin as this would put an end of his personal life.

Putin has probably already concluded that his position of power soon will be ended. He has burned all the bridges.  His ability to serve as the leader of a state is no longer possible and the people in Russia will sooner or later turn against him. The question is, how will he end up his life? Dead and humiliated, brought before the courts or let the world blow up with him?  If he decides the latter, our hope will be set to a possible self-preservation drive of his surroundings or a revolution or that his nuclear weapons, because of corruption, not will be working.Next »