Resultat från min solcellsanläggning för år 2023

I december 2022 monterade jag upp solceller på mitt tak. Jag fick anläggningen inkopplade den 23 december. Jag kan nu summera produktion och intäkter för 2023.   Min solcellsanläggning består av 20 stycken 490 wattspaneler och 11 stycken 400 wattspaneler. Maximal kapacitet är 14,2 kWp. Panelernas riktning är sydväst och taket skuggas av träd på kvällen […]