Three articles on the climate issue

The major climate summit in Glasgow has ended today (November 2021). As expected, the result was very weak. The conditions for politicians to be able to implement the measures that would need to be taken do not exist because there is no genuine will on the part of us citizens to make the sacrifices that […]

Miljöpolitik

I debatten om vilka åtgärder som bör vidtas för att minska människans klimatpåverkan och vem som bär ansvaret för att dessa åtgärder vidtas, skjuter vi individer ofta ifrån oss ansvaret till politiker, stater, myndigheter och företag.     Detta gör vi för att vi som individer inte vill förändra våra sätt att leva. Vi vill inte […]

Klimathotet och den enskilde individen

Nu är det stora klimatmötet i Katowice i Polen avslutat. Med viss framgång enligt vissa, bortkastad tid enligt andra. Min fråga är om denna typ av klimatmöten med dess urvattnade överenskommelser om något diffust som ska vara uppnått långt fram i tiden spelar någon roll för klimatet. Nästan alla är överens om att åtgärder behöver […]

Klimaträdsla

I dagens Aftonbladet (20171212) kan man läsa att nästan 9 av 10 svenskar tycker att klimatförändringarna är allvarliga och att 59 procent känner oro för hur klimatförändringarna kommer att påverka oss i Sverige. Att vi är så oroliga ses som något positivt. Vi har börjat förstå hotet och tar det på allvar. Men vad betyder […]