Blog Image

Mina reflektioner om samhälle, kultur och livsfrågor

med mitt konstruktivistiska och postmodernistiska perspektiv

Du får gärna kommentera mina texter. Kommentarerna blir dock inte  publika.

I am now translating some of my old posts into English in my ongoing project to improve my ability to write in English.

Norge och tiggeri

Om att tigga Posted on 06 Feb, 2015 00:14

I Norge ska
regeringen lägga fram en proposition som innebär, om den går igenom i
Stortinget, att organiserat tiggeri och att hjälpa tiggare blir förbjudet.

Detta är inte
bara inhumant utan även korkat. För det första, hur kan man förbjuda att hjälpa
andra i nöd. Tänker regeringen att man ska åka runt och plocka upp liken efter
tiggarna om de svultit ihjäl när ingen vågat hjälpa dem på grund av rädsla att bryta
mot lagen? För det andra, norrmännen
måste väl reagera på att man genom denna lag skulle fråntas rätten att spendera
sina pengar som man vill. Det är ju en sak att det är förbjudet att använda
sina pengar till att handla med narkotika och prostituerade, detta kan ju skada
andra människor, men att förbjuda att hjälpa en hungrande med mat – som ju är
det motsatta, det är en tydlig begränsning i norrmännens frihet. För det
tredje, hur långa straff ska man döma cheferna för Röda korset och Rädda barnen
till? Dessa är ju ledare för grovt organiserat tiggeri. I ett Norge med den nya
föreslagna lagstiftningen bör ju all typ av hjälp till behövande som bygger på
frivilliga bidrag från allmänheten bli förbjudet.

Dessutom finns ju
alltid problemet med att definiera tiggeri. Är det att tigga om man är
gatumusiker eller håller på med annan typ av gatuunderhållning. Om en tiggare
sitter och blåser i en blockflöjt som denne egentligen inte kan spela på, vem
ska avgöra om detta kan räknas som musik eller ej? Ska polisen bli någon slags
smakdomare och skilja på musik och oljud? Eller ska man förbjuda all oorganiserad
underhållning där man försöka få betalt? Dessutom finns det uppenbara problem med
att definiera ”organiserat” tiggeri.

Den nya lagen
skulle även kunna leda till att de norska fängelserna bli fulla med rumänska
tiggare. Många kanske kommer att se fängelset som ett bättre alternativ än att
sitta och tigga. Där får man både mat och husrum och förmodligen mer pengar än man
får i sitt tiggande.

Jag hoppas
verkligen att den norska regeringen drar tillbaka sin proposition, men bara genom att
prata om detta propositionsförslag har min synen på Norge och norrmän
förändrats, kanske för alltid.Att förbjuda tiggeri

Om att tigga Posted on 21 Aug, 2014 01:04

Fler och fler höjer
nu rösten för att vi ska förbjuda tiggeri i Sverige. Detta med anledning av den
stora tillströmningen av fattiga Rumänska romer som nu tigger på gator och
torg. Dessa har drastiskt ändrat den svenska gatubilden och gett oss övergödda
svenskar dåligt samvete.

Att lösa
problemet med att förbjuda tiggeri är dock problematiskt. Vad ska vi göra med
tiggarna om de fortsätter att tigga trots ett förbud? Rumänerna kommer man
säkert att skicka tillbaka till Rumänien, men vad gör vi med de svenska
tiggarna? Ger dem böter? Sätter dem i fängelse? Båda alternativen är lika absurda.
Sedan måste vi definiera tiggeri. Är det att betrakta som tiggeri om tiggaren
sjunger en truddelut? Säljer skosnören? Bara sitter på gatan med en tom burk
framför sig utan att aktivt tigga men folk lägger pengar i burken? Det mest absurda
tycker jag dock är att man vill förbjuda folk att be om hjälp.

En annan lösning
skulle vara att förbjuda folk att ge pengar till tiggarna på samma sätt som det
är förbjudet att köpa sex men fortfarande tillåtet att sälja sex. I fallet med
tiggeri blir detta mycket absurt. Jag förbjuds att använda mina pengar som jag
vill, i detta fall från att ge en gåva. Får jag ge pengar till Rädda barnen? Vad
får jag för straff om jag åker fast?

Nej att förbjuda
tiggeri på något sätt är nog ingen bra lösning. Tiggeri beror på fattigdom och
det finns många fattiga i Europa. På sikt får vi hoppas att detta löses inom ramen
för en ekonomisk utjämning mellan länderna och medborgarna inom EU. Detta
kommer dock att innebära att vi svenskar kommer att bli något mindre rika till
förmån för de idag fattiga inom unionen.