Att knäcka koder

Alla har vi varit kodknäckare under våra liv, och ofta mycket lyckosamma sådana. När något som vi tidigare inte förstått helt plötsligt blir begripligt, när man lärt sig göra något som man tidigare inte kunde eller när man lärt sig göra något utan att behöva tänka på hur man gör är exempel på olika sorters […]

Alla har vi en “diagnos”

I dag får väldigt många barn och ungdomar någon form av diagnos för sitt ”onormala” beteende. Några av diagnoserna går att koppla till genetik eller hjärnskador men många av diagnoserna bygger på en bedömning av beteende av föräldrar och ”experter”. Att få en diagnos för sitt barn innebär ofta för föräldrarna att de kan få […]

Autism och miljön

I går presenterades ny forskning i media som visar att miljön är viktig för att förklara autism. Miljön har visat sig vara en lika viktig faktor för utveckling av autism som genetiska faktorer. Med miljöfaktorer menas här faktorer som exempelvis för tidig födsel, födelsekomplikationer och låg födelsevikt, medicineringar under graviditeten och infektioner hos mamman. Psykosociala […]