Blog Image

Mina reflektioner om samhälle, kultur och livsfrågor

med mitt konstruktivistiska och postmodernistiska perspektiv

Du får gärna kommentera mina texter. Kommentarerna blir dock inte  publika.

I am now translating some of my old posts into English in my ongoing project to improve my ability to write in English.

The mystery of alcohol

In English, Om alkohol och alkoholpolitik Posted on 13 Nov, 2021 15:11

(Previously in Swedish on this webbsite 2016)

Intoxicate yourself with alcohol means voluntarily putting yourself in a state of madness. You become “dumber” and also incredibly ego-obsessed and egocentric, only abel to see your own narrow and distorted perspective of existence. You stop listening and caring for others and try to indculate your surroundings with your problems and your often perceived own excellence. This becomes very stressful and boring for the surroundings and often ends with that you waking up the next day with a guilty conscience and feelings of shame about what you said and done the night before. In addition to this, you also feel physically unwell “the next day”. All in all, this means ruining several days of your precious time with a “fun” evening. In addition to these aspects of “drunkenness”, we also have all other known negative consequences such as an increased risk of accidents, the risk of violence – both that you become violent yourself or that you can be beaten, and an increased risk of a number of diseases – including cancer.

Given all the obvious drawbacks, both in the short and long term, with drinking alcohol, is it a mystery that we continue to drink and poison ourselves with this substance. An important explanation for doing this, however, is that we can use the drug to regress our way back to the childhood and to the unresolved needs from that time.  

Intoxication by alcohol leads to weakening the so-called ‘me’ structure, which normally controls and prevents us from acting unbridled based on our internal impulses. If we weaken this “controller”, we “come out” as we really are, egocentric, angry, sad, thirsty for love and care or something else.

That is, expressions of the needs we did not meet when we were young children. When you’re intoxicating, you can let some of these pent-up feelings out. Some people have very unsatisfied feelings and needs in their luggage. If the luggage is too heavy to carry, it must be lightened at regular intervals. Some do this by releasing the barriers that usually hold back “emissions” using alcohol rush.

I think this is an important explanation for why alcohol plays such an important role in most of the world’s cultures. In most parts of the world, alcohol and its poisoning symptoms have even been turned into something mythical and fine-cultural. We try to turn drunkenness into something nice and exclusive by becoming “experts” in the drinks, drinks that sometimes cost a fortune to buy and that are almost given magical properties in our cultures that are conveyed through literature, film and Television.

For the aspiring middle class, embracing this alcohol culture also becomes a status marker and a way of trying to approach and become as “fine” as the upper class. The latter, however, have had their cultural ‘sophistication’, the one on which the middle class aspires, from the very beginning and are therefore always on their own and for the middle class unattainable level. When our oral intakes begin to become something else, when we talk about this in an “elevated” and fine-cultural way with their own vocabulary, consumption is used to try to enhance the status of the person who “understands” the value of the product and can decipher the jargon. One question you always should ask yourself when it comes to alcoholic beverages is whether you would drink the wine, the beer or whatever alcoholic beverage you drink, if the drink did not contain alcohol.

In other words, I believe that there are all the reasons in the world to avoid consuming alcohol and this is one of my five rules of living that I strive to follow. I will translate the four others into English at a later date (they can be found in Swedish here on the blog).Vin, smak och pris

Om alkohol och alkoholpolitik Posted on 23 Aug, 2017 00:36

Läste
häromdagen i Norrländska Socialdemokraten (2017-08-18) och i Dagens
Nyheter om en ny studie som visar att själva smaken på vin betyder
mindre för hur vi upplever drycken än vår föreställning om vad
den kostar. Ju dyrare vi tror att vinet är desto godare tycker vi
att det smakar. Ett billigt vin uppfattades med andra ord smaka
bättre än ett dyrt vin om man skiftar prislapparna på dem. Det
finns även många andra undersökningar som visar samma sak, både
gällande vin, öl, mat och choklad. Slutsatsen som forskarna drar
utifrån dessa undersökningar är att vi verkligen upplever att det
som vi tror är dyrt smakar bättre. Hjärnan lurar oss vilket har
krossat många “vinkännares” och ”finsmakares”
självbild.

Jag
själv är av åsikten att vin egentligen är en rätt osmaklig dryck
som troligen inte många skulle dricka om den inte innehöll alkohol.
Att man började dricka vin från början berodde troligen delvis på
att alkoholen i vinet dödar bakterier vilket gjorde att man blev
mindre sjuk när man drack vin i stället för exempelvis vatten som
ofta vara förorenat. Men även om hjärnan spelar oss ett spratt när
vi bedömer vinets smak så är även den kulturella aspekten mycket
central när vi bedömer vinets kvalitet och smak. Vin används,
precis som mycket annat, som statusmarkör i den sociala hierarkin,
oftast för de som strävar efter att tillhöra en socialgrupp/klass
eller annan upplevd statusgrupp dit man inte naturligt hör. Vi alla
eftersträvar att göra en klassresa, på ett eller annat sätt. Att
ha ”rätt” smak är en viktig del på denna resa.

Själv
dricker jag ibland vin (och öl) men då i huvudsak av kulturella
skäl och för att känna mig lite “vuxen”, knappast för
smakens skull. Jag föredrar Coca Cola och andra läskedrycker,
vatten och juice och håller mig oftast till dessa drycker.Varför alkohol på flyget?

Om alkohol och alkoholpolitik Posted on 08 Apr, 2015 23:51

Blev så glad idag
när jag läste i Dagens Nyheter att Ryanair ska stoppa alkohol på sina flighter. Nu visade
det sig tyvärr att det bara handlade om en speciell sträcka, den mellan Skottland
och Ibiza. Anledningen är det vilda festandet på just denna sträcka. Att jag
blev glad berodde på att jag trodde att Ryanair tänkte stoppa alkoholkonsumtion
på alla sina flighter och gå i bräschen för ett säkrare och trevligare resande.

Jag har aldrig
förstått hur flygbolag och myndigheter kan tillåta att folk får bli berusade på
flygplan, det är ju inte precis så att man kan stanna vid vägkanten och slänga
av den som blir otrevlig och farlig. Incidenter i form av bråk händer rätt ofta
och flygplan får då och då landa i förtid på grund av att någon passagerare
blivit berusad och störande och kanske till och med farlig. Dessutom transporterar man brandfarlig etanol
i passagerarutrymmet, det kan ju inte vara bra om det sker en olycka.

Jag tycker att
man ska totalförbjuda alkohol på passagerarplan. Det finns inget giltigt skäl
att dricka alkohol på flygplan. Rökning kunde man förbjuda och idag är det
svårt att förstå att man förr fick röka uppe bland molnen. Varför ska det vara
svårare att förbjuda att kröka bland molnen? Om man absolut behöver dricka
alkohol under de timmar man är i luften, bör man nog söka hjälp för sitt
alkoholmissbruk. Ett förbud skulle skapa både trevligare och tryggare resor för
oss vanliga resenärer.Medberoende

Om alkohol och alkoholpolitik Posted on 02 Oct, 2014 01:30

Sveriges television
har åter visat varför det är så viktigt att det finns icke reklamfinansierad TV
när man gör en tv-serie om alkoholmissbrukets sekundäroffer. På ett balanserat
sätt, med bra programledare som oftast inte lägger orden i munnen på intervjupersonerna
och med en approach som mer bygger på fakta och beskrivningar än på känslor, vidgas
alkoholproblemet till något mycket större än bara själva individen som dricker.
Men jag tycker att programmet lider av
ett allvarligt problem och det är att man drar en felaktig slutsats ur den beskrivning
och analys man presenterar. Genom att använda termen ”medberoende” tar man bort
ansvaret från missbrukaren för den situation den anhörige befinner sig i och lägger
problemet hos den anhörige. Att vara medberoende är att vara en del av
problemet, men problemet är alkoholisten! Den anhörige är ett offer för
missbrukaren och det enda offret kan göra är att sluta vara offer, det vill
säga att bryta med missbrukaren. Särskilt obehagligt tycker jag det blir när
man pratar om barn som medberoende och när en alkoholläkare säger att barn har
rätt att ibland få vara barn, även om man har en förälder som är missbrukare.
Den givna slutsatsen här borde vara att barn alltid har rätt att få vara barn
och att barn aldrig ska behöva växa upp med missbrukande föräldrar. Detta borde
samhället vara skyldiga att se till. Jag tycker för övrigt att synen på att
alkoholism är en sjukdom ger en konstig syn på alkoholisten. Man tar bort dennes
ansvar för sitt beteende och hittar en förklaring som ligger utanför
alkoholisten. Utifrån detta resonemang så borde det vara svårt att döma någon
för rattfylleri eftersom om man hävdar att man är alkoholist så är man sjuk och
kan därmed inte hållas som ansvarig för sina handlingar.

Det finns, vill
jag hävda, alltid förklaringar till vårt beteende och man kan ifrågasätta om vi
egentligen har något fritt val. Men för att förenkla diskussionen i denna fråga
så menar jag att enbart alkoholisten själv kan sluta dricka och att denne
därmed har ett fullt ansvar för om han/hon dricker eller ej.