Kränkning av religiösa symboler

Mycket har skrivits och sagts om att bränna koranen den sista tiden med anledning av att några personer har utfört eller försökt utföra sådana handlingar utanför ambassader och moskéer i Sverige som protest mot lite olika saker. Man har gjort detta för att man vet att detta retar upp personer. Länder som Turkiet och Irak […]

Maria, Jesus och julen

Julhelgen är viktig för mig. Julhelgen är, precis som semestern, något att se fram emot och något för oss alla att samlas kring, en viktig milstolpe under året. Att vi får vara ledig under en lite längre period och att vi efter julen går mot ljuset är självfallet viktigt. Men även att vi har något […]

Finns gud II

Om det finns en gud (en metafysisk existens) som skapat oss och universum eller förutsättningarna för vår existens tycker jag i sig är en intressant fråga men i praktiken oviktig. Den viktiga frågan som vi bör diskutera i samband med religion är om vi tror att det finns en gud som på något sätt påverkar […]

Jag, kyrkan och religion

Under de senaste åren har jag frekvent gått i kyrkan. Både på högmässor och på olika konserter. Detta beror på att jag har två barn som sjunger i kyrkokörer. Ibland deltar även det ena av barnen som musiker vi gudstjänster. Det senaste halvåret har detta gudstjänstdeltagande slagit alla rekord. Men jag tycker faktiskt att det […]

Jag och svenska kyrkan

Jag är inte religiös, jag tror inte på gud eller på något annat metafysiskt för den delen. Men jag går i kyrkan, på sista tiden i princip varje söndag, och jag tycker om det. Att jag nu råkar hamna i någon kyrka klockan 11 på söndagar beror dock på att jag främst är där för […]

Nytt helgon

Sverige har vunnit ett nytt helgon! Fantastiskt, nu kan vi äntligen lägga ett nytt helgon till det enda vi tidigare hade. Och det var verkligen på tiden, det tidigare var från 1300-talet (heliga Birgitta). Sverige har varit missgynnat genom historien vad gäller utnämningar, kanoniseringar, av helgon. Påven utser mängder av helgon varje år. Exempelvis Johannes […]

Helgdagar

I Sverige har vi som mest 12 helgdagar om året som inte infaller på en lördag eller söndag. Dessa dagar regleras enligt särskilda lagar och arbetsrättsliga regler. Detta gäller även ett par helgdagsaftnar. De flesta som arbetar vardagar och dagtid har ledigt dessa dagar, de som måste arbeta får särskild kompensation i pengar eller ledighet. […]

Finns gud?

I ett vetenskapsprogram på Svt häromdagen diskuterades denna fråga ur ett mer vetenskapligt perspektiv. Det kan tyckas enkelt att avfärda gud med vetenskapliga argument, men i själva verket kommer man till slut, inom både religion och vetenskap, fram till några grundläggande frågor. Vad är universum och varför ser det ut som det gör. Det finns […]