Bakomliggande faktorer till vår konsumtion och produktion

Jag har tidigare i detta forum skrivit om nationalekonomi och arbetsmarknadsfrågor och menar att mekanismen bakom områden egentligen är ganska enkel att förstå. Arbetsmarknaden i ett land förändrar man knappast med några enkla beslut i ett system som kan ses som slutet. Detsamma gäller Sveriges ekonomin, det finns en bestämd mängd pengar för den totala […]

Facket och soldaten

Jag undrar hur facket inom försvaret skulle resonera om Sverige hamnar i en konfliktsituation. Eftersom vi idag har en yrkesarmé, det vill säga att vi bara har soldater som har vanliga anställningsavtal, är en stor del av dessa soldater medlemmar av facket (utgår jag ifrån, har inte kollat detta dock). Min fråga blir då hur […]

Politik och ekonomi

Jag är ingen ekonom men det behöver man knappast vara för att få funderingar kring regeringens beskrivning av Sveriges ekonomiska situation. I budgetpropositionen som lades fram för ett par veckor sedan beskrev regeringen Sveriges ekonomi som mycket god med utgångspunkt i att tillväxten är god. Den lilla brasklapp man dock lade till var att staten […]

Ungdomsarbetslöshet

En ständigt återkommande diskussionsfråga inom arbetslöshetsområdet är ungdomsarbetslösheten. Den ligger konstant högre än den totala arbetslösheten i landet. Detta anses som oroande. Men om detta stämmer, det finns många osäkerheter i denna statistik, är detta så allvarligt? Egentligen inte tycker jag. Siffrorna tyder på att ungdomen har vissa svårigheter att initialt komma in på arbetsmarknaden, […]

Sysselsättningspolitik

I de stundande valrörelserna så kommer garanterat sysselsättnings- och arbetslöshetspolitik bli en av de stora frågorna. Alla partier har sina idéer om hur vi ska minska arbetslösheten och öka sysselsättningen i landet. Jag är ingen ekonom men jag blir ofta förundrad över den övertro på hur enkla politiska förändringar ska kunna påverka det komplexa system […]