Mobbade barn får sämre liv som vuxna

För några veckor sedan redovisades i media en brittisk studie som visar att mobbning i skolans låg och mellanstadie leder till allvarliga och bestående konsekvenser för de mobbade. Studien, som är publicerad i en ansedd vetenskaplig tidskrift (American Journal of Psychiatry), visar att de som blivit mobbade under låg- och mellanstadieåren löper en ökad risk […]