Amnestys rapport om Ukrainas krigsbrott

I Amnesty internationals senaste rapport pekas Ukraina ut för att ha begått krigsbrott. Det de pekar på är att ukrainarna placerat sitt försvar där det även finns civila så att ryssarna ”tvingas” skjuter mot civila. Om civila då dödas är detta ukrainarnas fel och ses som ett krigsbrott. Detta är ett mycket märkligt resonemang som […]

Kärnvapens vara eller icke vara

Kärnvapen är en realitet i världen. De finns idag i många länder och kunskapen om hur man tillverkar dem kommer att finnas så länge vår civilisation finns kvar. Att förespråka en kärnvapenfri värld blir en naiv och rätt korkad vision när så många skurkstater idag har kärnvapen och knappast kommer att göra sig av med […]

Sveriges inställning till Nato

Nu ansöker Sverige om att bli medlem i Nato. Om detta är en bra eller dålig idé kommer vi aldrig att få veta, kontrafaktiska resonemang är alltid meningslösa. Huruvida ansökan kommer leda till ett medlemskap i organisationen vet vi dock ännu inte då Turkiet har satt ett mycket högt pris på sitt godkännande. Ett pris […]

OS och Nordkorea

Nordkorea skickade en trupp av idrottsmän/kvinnor till OS i PyeongChang vilket föranledde Sydkorea och övriga världen att jubla. Deltagandet i OS sågs som ett fredsinitiativ från Nordkorea. Men var det egentligen överhuvudtaget rimligt att låta Nordkorea delta i OS? Kan inte detta jämförs med att vi låtit hitlertyskland delta i någon stor idrottstävling även om […]

Sverige V.S Saudiarabien 1 – 0

Margot Wallström och regeringen har den sista tiden visat att Sveriges röst i världen är starkare än vad vi har trott. Sverige har skrämt upp regiemen i Saudiarabien rejält! För det är väl ändå så som vi måste förstå regimens mycket starka reaktion på att vi fördömt det förtryck som de lägger på stora delar […]

Saudiarabien

Jag är glad och stolt i dag över att vara svensk när Sverige gör en markering mot Saudiarabiens brott mot mänskliga rättigheter. Jag blir dock illa berörd när representanter från näringslivet och vissa politiker anser att denna markering kan få konsekvenser för vårt framtida samarbete med landet och därmed kan komma att äventyra svenska arbetstillfällen. […]