Vad är meningen med det “hele”?

Det enkla svaret på denna fråga är att det inte kan finnas någon mening med någonting. Allt är, såvitt vi kan förstå, förgängligt. Allt kommer till slut att lösas upp i sina beståndsdelar. Vi som enskilda människor kommer att dö, jorden kommer att förintas, solen kommer att slockna, ja hela universum kommer att slockna i […]

Drömmar igen

Detta är tankar jag tar med mig in i det nya året, även om min slutsats är att vi egentligen inte kan förändras Drömmar “Time spent wishing is time wasted.” Visdomsord hittat på oväntat ställe. Citatet är hämtat från den amerikanska TV-serien Scrubs, en komediserie som handlade om livet på ett amerikanskt sjukhus. Den som […]

Den tomma tavlan

Allt bara är, inget kan vara annorlunda. Framtiden finns redan där, det är bara att åka med på turnén. Allt efter livet är precis som det var före, ett stort ingenting, omöjligt att föreställa sig. Men ändå finns den där ångesten över det oskyddade och osäkra i tillvaron, att det inte finns något skyddsnät att […]

Lyckliga människor?

Jag läste för en tid sedan en biografi av en relativt känd person. En person som, utifrån sett, måste anses som både framgångsrik och lyckad. Hens upplevelse av sitt liv är dock en helt annan. Hen beskriver ett liv präglad av en ständig rädsla från att bli fråntagen sin värdighet och ett liv alltid under […]

Varje dag räknas!

Varje dag räknas! Varje dag är en dag som är förbrukad. Hur jag utnyttja mina dagar är upp till mig, jag är ensam ansvarig. Vi kan aldrig jämföra med varandra hur vi utnyttjar våra dagar eller bedöma vem som nyttjar sina dagar bäst. Vi kan enbart ”tävla” mot oss själva. Vi lever alla under olika […]

Frågor om liv

En sädescell kan förflytta sig med hjälp av en kroppsdel och verkar medvetet sträva mot ett mål. För att ha en möjlighet att uppnå detta mål måste den ha någon form av sinne som kan hjälpa den att orientera sig i sin omgivning och därmed uppfatta denna omgivning. Är inte detta en form av primitivt […]

Life according to Alice Cooper

Beautiful poetry and deep insights about life are all around us and can never be defined, categorized, or taught, only found or discovery by each of us. We all have a monopoly on defining beauty, but only for ourselves. This is everyone’s rights and duty.     I found beauty today in a ”simple” music lyric to […]

Dagny Carlsson, an inspiring life

Dagny Carlsson have now died at an age of 109 years, and she did not allow the last years to be the worst years of her life but made them perhaps to the best. The last 10 years seem to have been characterized by both joy and curiosity. Perhaps she came to the realization that […]