Två av de största nyheterna i USA den sista tiden har handlat om liv. Den ena om rätten att ta liv genom abort, den andra om rätten till att bära vapen som möjliggör att döda.Det absurda är att det är samma grupp av människor som motsätter sig kvinnans rätt till abort med hänvisning till att man vill rädda liv som förespråkar rätten för i princip alla att alltid kunna och få bära skjutvapenvapen. Skjutvapen vars enda användningsområde är just att döda andra människor. Även om det inte är vapnet som dödar utan den som använder det så möjliggör dessa massakrer som aldrig annars skulle ha kunnat genomföras. Man skulle kunna säga att denna grupp vill att så många som möjligt ska födas men har egentligen inga synpunkter på om dessa sedan blir dödade av skjutvapen, bland annat i masskjutningar. Dessa båda perspektiv går självklart inte ihop vilket leder tankarna till att det finns helt andra agendor till dessa ställningstaganden.