Här om veckan skrev över 1 000 personer, mestadels forskare och politiker- men däribland även Elon Mask och Steve Wozniak, under en debattartikel/upprop om artificiell Intelligens (AI) som fått global spridning. Uppropet är skrivet av en amerikansk ideell organisation som heter Future of Life Institute med den svenske forskaren Max Tegmark som ordförande. Deras budskap är att AI blir alltmer intelligent, får alltmer människoliknande egenskaper och är på väg att få ett eget medvetande, en utveckling som de befarar kan leda till att AI tar makten över oss människor. Något i stil med Terminator-filmerna. För att råda bot mot detta vill de att all forskning i världen omkring viss avancerad AI pausas i sex månader för att vi människor ska kunna återta kontrollen över utvecklingen.

Den fråga man här bör ställa är vad det verkliga syftet med detta förslag är, för jag tror inte att Tegmark och company på allvar tror att AI kan få en egen vilja och egna drivkrafter som inte de människor som skriver algoritmerna givit dem. Att det vi kallar AI kan användas på många olika sätt, både till gott och ont, gör inte AI till något utöver oss människor.

En AI kan aldrig ha ett syfte eller mål med sin tillvaro. Den strävar inte efter att reproducera sig, få erkännande från sin omgivning eller att mätta hunger. En AI kan inte uppleva detta då denna typ av känslor aldrig kan betyda något för den, den kan aldrig uppleva eller sträva efter en mening med sitt liv. Vi människor skapar mål och mening med våra liv hela tiden, om vi inte är sysselsatta med att bara överleva. Mål och mening som till stor del handlar om att få bekräftelse och erkännande av betydelsefulla personer i vår omgivning, något som grundas i det lilla barnets beroende av att sina föräldrar för att överleva.

Författarna framstår även som naiva, på gränsen till dumma, om man skulle välja att ta dem på allvar. Det går aldrig att stoppa tillbaka anden när den väl sluppit ur flaskan. Om kunskapen finns och är spridd kan den användas.  Anden kan bara dödas genom att förgöra världen.

Det finns med andra ord två skäl att misstänka att författaren, det vill säga Max Tegmark, har något annat syfte med debattartikeln än omtanke om mänskligheten. Att han lyckats få över 1 000 personer att skriva under är dock en bedrift i sig, men saknar här betydelse. Den hetaste kandidaten till att spela motiv gissar jag är pengar. Pengar till forskningsmedel? Kanske handlar det om att Tegmark behöver marknadsför sig själv för att ta sig vidare i sin karriär som forskare vid Massachusetts Institute of Technology.