Mycket har skrivits och sagts om att bränna koranen den sista tiden med anledning av att några personer har utfört eller försökt utföra sådana handlingar utanför ambassader och moskéer i Sverige som protest mot lite olika saker. Man har gjort detta för att man vet att detta retar upp personer. Länder som Turkiet och Irak använder detta som påtryckning för att få oss i Sverige att bli lite mer som dom, det vill säga lite mer auktoritära och lite mindre demokratiska, men även debattörer här i Sverige vill att vi ska inskränka vår yttrandefrihet för att tillfredsställa dessa antidemokratiska krafter och, så att säga, under hot ändra vår lagstiftning. De flesta förstår dock att om vi börjar lagstifta mot att bränna koranen så kommer krav på  att ändrad lagstiftning mot andra handlingar som ett brev på posten. Om man förbjuder att bränna koranen så kommer någon att ställa sig offentligt och riva sönder och urinera på koranen vilket garanterat kommer uppröra några som kommer att demonstrera med krav på förbud mot även denna handling. Hur ställer vi oss sedan till om någon bränner koranen hemma och berättar om detta på Facebook eller om någon använder pappret i boken till att tända eld i öppna spisen? Om vi har ett förbud mot att bränna koraner, kommer vi att kunna anmäla om grannen bränner en koran? Ska vi börja ange varandra för koranbränning? Och som sagt, om man hädar koranen på andra sätt och folk blir upprörda, hur hanterar vi detta? Om jag till exempel målar en tavla och skriver att motivet är Muhammed, på samma sätt som Lars Vilks gjorde med sina rondellhundar, eller om jag skriver en roman om Mohammed och framställer honom som homosexuell och detta väcker våldsamma reaktioner, vad gör vi då? Ska även detta förbjudas? Och vad kommer sedan? Förbud att kritisera länder för deras behandling av homosexuella eller av kvinnor då detta anses vara handlingar i enlighet med Koranen? Förbud att tala illa om andra religiösa skrifter och symboler, förbud att beskriva religioner på negativa sätt, förbud att undervisa om religioners baksidor i skolan, förbud mot att kritisera sharialagar eller kanske det till och med kommer krav att vi ska acceptera sharialagar i Sverige för grupper som förespråkar dessa?  Om vi inför en lag mot att bränna Koranen så kommer detta att visa att våld är en gångbar väg för att ändra lagstiftning i Sverige vilket kommer leda till att dessa auktoritära och antidemokratiska krafter får bränsle till att fortsätt försöka ändra Sverige bort från att vara en demokrati. För övrigt, vad är det för gud man tror på om denne inte kan förlåta de som inte har “förnuft” att ha den “rätta” tron? Hävdar man inte att Islam är en förlåtande och fredlig religion? Blir inte dessa våldsamma yttringar i religionens namn handlingar som är tvärt emot vad man säger att religionen står för? En stark tro bör väl innefatta att man accepterar andra som inte har denna starka tro? Vill man inte i stället försöka frälsa dessa vilsna själar genom att visa upp en god sida av religionen? Ytterligare en aspekt här är även äganderätt. Om jag köper en produkt, i detta fall en bok, så bör jag själv ha rätt att göra vad jag vill med den. Det blir ju ett problem om jag vill göra mig av med en koran. Måste jag lämna in den för destruktion på ”rätt” ställe för att förstöra den på ett acceptabelt sätt? En Koran-container på återvinningscentralen? Kommer det finnas andra föremål jag kan köpa men som jag sedan inte själv får bestämma hur jag ska hantera?