I ett
vetenskapsprogram på Svt häromdagen diskuterades denna fråga ur ett mer
vetenskapligt perspektiv. Det kan tyckas enkelt att avfärda gud med
vetenskapliga argument, men i själva verket kommer man till slut, inom både
religion och vetenskap, fram till några grundläggande frågor. Vad är universum
och varför ser det ut som det gör.

Det finns ett stort
antal universella fysikaliska naturlagar eller naturkrafter som avgör hur
universum kan se ut. Om någon av dessa skulle se lite annorlunda ut så skulle
inte vi kunna existera. Ett exempel som vi alla känner till är gravitationskraften.
Den har en styrka som är precis lagom stark för att stjärnor och planeter ska
kunna bildas. På elementärpartikelnivå är krafterna precis lagom starka för att
atomer ska bildas och hållas ihop och under vissa omständigheter slås samman
till tyngre atomer. Hade dessa krafter sett lite annorlunda ut hade atomer inte
kunnat bildas och därmed hade universum bara varit en soppa utan möjlighet att
“klimpa ihop sig”. Det verkar från början bara ha funnits någon slags ”ursoppa”
som av någon anledning fått eller givits exakt rätt förutsättningar för att
klumpa ihop sig till det universum vi känner. Att så blivit fallet borde vara
en mikroskopisk chans med tanke på alla alternativa scenarier.

Det är här som vetenskap
och religion har olika förklaringar. De med en religiös förklaringsmodell menar
att det är gud som skapat förutsättningarna för vårt universum, han har
designat detta åt oss. De som inte tror att universum är skapat för oss hittar andra
förklaringar. En som många vetenskapsmän ansluter sig till idag är att det hela
tiden skapas nya universum med olika förutsättningar och att vi lever i det där
förutsättningarna för vår typ av liv är möjligt. Alla andra alternativ finns
eller har funnits eller kommer att finnas.

Båda typerna av
förklaringar väcker dock nya frågor. Om det är gud som ligger bakom, varför har
han skapat alltihop? Och vad fanns före gud fanns, vem skapade gud och vad kommer
att hända när gud dör? De vetenskapliga förklaringarna är inte mycket bättre.
Varför har universum uppstått? Är det en slump eller följer det någon form av
logik. Med det sistnämnda närmar vi oss en religiös förklaring.

En annan
intressant fråga om gud är vad han, om han finns, har för nytta av oss människor.
Om gud är god, har skapat människan och universum och är klok och allsmäktig
och har en plan med allt så undrar jag varför han är så petig med att vi ska
tillbedja honom och att vi inte får tro på några andra gudar. Detta
tillbedjande och fjäskande för gud tyder mer på att gud skapat människan för
att själv bli sedd. Om ingen finns som tillber honom så tappar gud meningen med
sin existens. Han framstår som högst mänsklig. Eller också är all tillbedjan
ett sätt för troende att övertyga sig själva att den ohållbara och ologiska
storyn de vill tro på är sann.

Min inställning är
att gud inte finns, men om han nu skulle finnas så tror jag inte han bryr sig
om ifall jag tror på honom eller ej. Bryr han sig om mig överhuvudtaget så tror
jag han bedömer mig utifrån andra parametrar än om jag tror på honom eller hur
mycket jag tillbett honom.

Leave a Reply