Sverigedemokraternas
politiska idéer kan man ha många åsikter om. Och det har många, en del till den
grad att man försöker stoppa partiets möjligheter att dela med sig av sina
åsikter. Detta är ett allvarligt hot mot demokratin. Vårt demokratiska samhälle
bygger på alla medborgares rätt att rösta i fria val (om de är över 18 år vill
säga) samt att vi ska ha möjlighet att ta del av de olika alternativ som finns
att rösta på. Om någon hindrar oss från att ta del av någon åsikt så begränsar
detta våra möjligheter att välja vilket är allvarligt, någon försöker förhindrar
oss från att få hela den politiska menyn att välja rätt ifrån. Demokratin
bygger på att vi får ha vilka åsikter som helst och får sprida dessa så länge
detta inte innebär att vi begår brott, exempelvis olaga hot eller hets mot
folkgrupp.

De som försöker
förhindra partier från att sprida sina åsikter har även missat en annan viktig
poäng. Det är inte partierna som skapar åsikter och opinioner. Partierna fångar
tvärt om upp åsiktsströmningar som finns i samhället och skapar politiska
program utifrån detta. Om man inte håller med Sverigedemokraterna i deras politik
så är det inte politiken i sig som är problemet utan det faktum att det finns
så många väljare som stödjer partiets idéer.

Leave a Reply