Nu när vi närmar oss valtider så kommer väljaropinionsundersökningarna att stå som spö i backen. Det måste vara en bra affär både för tidningarna som publiserar dem och företagen som utför undersökningarna. Till vilken nytta kan man fråga sig (förutom för tidningarna som kan sälja lösnummer och opinionsföretagen som tjänar enkla stålar). Detta är dock en annan fråga som jag ska diskutera framåt våren. Det lustiga är att det blir så stora nyheter när en ny opinionsundersökning publiseras och så lite uppmärksamhet när två undersökningar samma dag visar helt olika resultat. Tidningen Metro förutspår att valet kommer att bli en rysare med utgångspunkt i sin väljarundersökning (YOUGOV). Den visar att skillnaden mellan blocken har halverats. Aftonbladets undersökning, gjord av United Mind, visar att gapet mellan blocken är större än någonsin. Det lustiga är att man försöker hitta rationella förklaringar på skillnaderna (undersökningsperioderna skiljer sig åt med någon dag), men få om någon, ifrågasätter trovärdigheten för opinionsundersökningar rent generellt. Detta tycker jag borde bli den givna slutsatsen när undersökningar hela tiden visar så olika resultat. Denna gång blev det så uppenbart när två undersökningar publiserades samma dag som visade så olika opinionslägen.

Leave a Reply