Utvecklingen går
framåt! Det är de allra flesta överens om. Jämför vi dagens världsbild med hur
vi såg på världen för 40 år sedan så vet eller tror vi oss veta betydligt mer
om världen i dag än då. Detta gäller både i ett makro- och i ett
mikroperspektiv. Genom bättre teleskop och teleskop utplacerade i rymden,
datorer som kan göra mer avancerade beräkningar och analyser av insamlat data
och sonder som vi skickat iväg till andra planeter har vår kunskap ökat
betydligt om kosmos men detta har samtidigt inneburit att vi förstått att det
finns mycket mer där ute som vi inte förstår. Två exempel är (svart) materia
och (svart) energi som vi inte har en aning om vad det är. Även på mikronivå har vi lärt oss mycket,
framförallt genom de enorma partikelkrossar man byggt där man låta atomer
kollidera i hög hastighet för att se vad som finns inuti dessa. Även här öppnar
sig minst en ny fråga för varje svar man får på en gammal. Inom andra områden, som samhällsvetenskap,
sociologi, kriminologi, psykologi och nationalekonomi, kan man dock knappast hävda
att vi blivit klokare. Om vi hade varit framgångsrika inom dessa områden så
skulle vi inte ha några krig längre, folk generellt sett skulle vara
lyckligare, antalet självmorden färre, antalet med psykiska störningar färre,
alkohol- och drogförbrukningen lägre, vi skulle bruka miljön i förhållande till
vad den tål, brottslighet och fattigdom skulle vara utrotad och vi skulle inte
ha några ekonomiska kriser. Men så är ju knappast fallet. Visst har det blivit
bättre inom vissa områden, brottsligheten i USA har till exempel minskat, men
detta är knappast forskningens förtjänst. Inom vissa områden har det tvärt om
blivit värre, exempelvis vad gäller miljöförstörelsen och rovdriften av naturresurser.
Nu är ju i och för sig dessa områden inte enbart styrda av forskningsresultat,
men om det hade funnits enstämmiga och otvetydiga resultat så skulle troligtvis
dessa ha påverkat utvecklingen på ett mer påtagligt sätt.

Det jag slås av
när jag försöker komma ihåg hur jag som 12-åring såg på världen 1974 och hur
jag utifrån detta trodde att världen skulle se ut efter 40 år, är hur fel jag
hade. För det första så trodde jag och de flesta att man skulle ha åkt med
bemannade sonder till åtminstone Mars. Månen skulle vi ha koloniserat. Bilarna
skulle inte längre köras på bensin. Oljan skulle ha i princip tagit slut och vi
skulle tillverka vår energi på andra miljövänliga sätt. Flygplan skulle
flyga i överljudsfart (Concorde började flyga reguljärt 1976). Det blev inte riktigt så. I stället fick vi
datorer, internet, mobiltelefoner, cd-spelare och I-pod, digitala kameror och
filmkameror, TV- och dataspel, fantastiska filmeffekter med mera, saker vi inte ens kunde fantisera om 1974. Och som sagt en
helt ny världsbild.

Vad jag vill
komma fram till efter detta resonemang är att vi förmodligen inte har en aning
om hur världen kommer att se ut om 40 år. Vi, precis som tidigare generationer,
tror oss kunna se in i framtiden genom att extrapolera det vi idag vet. Vad
historien lärt oss är dock att vi inte kan se in i framtiden. Förmodligen
kommer vi att ha en helt annan värld om 40 år, en värld vi inte har en aning om
hur den kommer att se ut. Detta tycker jag är spännande.

Leave a Reply