Resultatet av
opinionsundersökningar är bland det mest säkra som går att rapportera om. Det
går inte att empiriskt testa resultatet av en opinionsundersökning. Då skulle
vi behöva ha ett riktigt val samma dag som man gör undersökningen. Det närmaste
vi kommer detta kallas vallokalundersökningar. Det finns många exempel på att
dessa inte stämmer med valresultatet. I USA är man numera mycket försiktiga med
att dra för stora slutsatser av sådana undersökningar när de kommer direkt
efter att vallokalerna stängts. Men varför envisas man med att publicera sådana
osäkra undersökningar i TV så fort vallokalerna stängt, när det bara handlar
om att vänta ett par timmar för att få det riktiga resultatet? Är de bara till
för att kunna starta valvakan på TV lite tidigare? Men varför? SVT,
som brukar producera dessa valvakor, är ju inte beroende av reklamintäkter. Handlar
det kanske om att spara pengar genom att man kan fylla en hel kväll med ett
billigt innehåll och ändå hävda att man fyller ett samhällsansvar (när det
egentligen handlar om underhållning, det är bara musiken som fattas).

Med
opinionsundersökningar kan man hävda vad som helst och komma undan med det. I
bästa fall svarar den tillfrågade seriöst på frågan, men det är ofta långt till
det val undersökningen handlar om och det är en sak att svara på vad man skulle rösta på långt innan den faktiska valdagen.
Detta får ju ingen konsekvens. När det är dags att rösta på riktigt så tänker
nog de flesta igenom detta på ett annat sätt. Det handlar om två olika typer av
handlingar som inte är jämförbara. Detta visar sig bland annat genom att de
politiska alternativen oftast närmar sig i opinionen ju närmare valet man
kommer.

Ofta försöker man
förklara förändringar i opinionen med aktuella händelser. Det vore ju
intressantare om man i stället försökte förutspå resultatet av opinionsundersökningen utifrån vad som hänt i samhället under perioden från den
undersökning man jämför med. Risken här skulle vara att man kanske skulle
lockas av att försöka få fram resultat som stämmer överens med ens
förutsägelser för att verka ”duktig”.

Man kan inte heller
bortse från att opinionsundersökningar kan används för att försöka styra
opinionen. Att presentera ett lågt resultat för ett parti kan leda till
mobilisering inom partiet. Ett för högt resultat kan innebära att ett partis väljare
kan känna sig säkra på seger och i stället för att gå och rösta åker och
fiskar. Kan det vara så att det finns politiska intressen bakom
opinionsinstituten?

Sedan finns ju
självklart alla metodologiska problem. Visar undersökningen hur folket skulle
rösta eller finns det brister i mätmetoden. Alla opinionsinstitut viktar till
exempel de små partiernas resultat för att dessa inte ska påverkas för mycket
av slumpvariationer. Olika institut viktar på olika sätt. Hur de gör är
hemligt.

Ja, det finns
mycket intressant att säga om opinionsundersökningar och jag kommer att
återkomma till ämnet längre fram.

Leave a Reply