Ytterligare en opinionsundersökning publicerades i dag.
Aftonbladet/United minds visar att det ser mycket illa ut för Reinfeldt vad
gäller förtroende. De senaste dagarna har nu tre undersökningar publicerats om
partiledarnas förtroende. Dessa visar helt olika bilder. Johan Lyhagen, professor i statistik vid Uppsala
universitet beskriver i Aftonbladet att skillnaderna uppstår på grund av två
anledningar: urval och metod och säger att skillnaderna ofta är betydelselösa. Undersökningarna säger egentligen inte så
mycket. Vad han inte går in på är den viktiga frågan varför man ändå håller på
med dessa mätningar och diskuterar dessa som om de visade sanningen.

Lyhagen påpekar
däremot att resultat av opinionsmätningar i sig kan påverka opinionen. Han exemplifierar
detta med:

– Människan
är ju ett flockdjur. Är man exempelvis tveksam till om man ska rösta på Sverigedemokraterna men
ser att fler och fler gör det, att detta blivit mer politiskt korrekt, så kan
man tendera att bli mer benägen att rösta på partiet.

Han diskuterar
dock inte det som jag tidigare varit inne på, att mätningarna kanske är beställda och
skräddarsydda för att få fram ett visst resultat för att påverka opinionen. Kan
det vara så?

Leave a Reply