För två hundra år
sedan var det inget konstigt att vara full på jobbet. Det till och med
sanktionerades av arbetsgivaren genom att arbetarna ibland fick ut en del av
sin lön i brännvin, ibland som supar på arbetstid. Brännvin betraktades på den
tiden inte som en rusdryck utan tillhörde den dagliga kosten för de flesta
svenskar. 200 år senare förfasas vi över
detta. Den som idag dricker eller är berusad på arbetet blir omedelbart
inkallad till chefen och blir i bästa fall skickad på behandlingshem. Alkohol
på arbetet är lika illa som att köra bil med alkohol i blodet.

Men även dagen
svenska arbetare får ofta ut en del av sin lön i form av en drog, kaffe. Nu tycker säkert
vän av ordning att det inte går att jämföra alkohol med kaffe, självklart med all
rätt. Men även kaffe är en drog, nog så stark att ge en uppiggande effekt och
abstinens när man inte får sin dagliga dos.

Jag undrar vad man kommer att säga om detta kaffedrickande
om 100 år. Kanske kommer man att förfasas över detta på samma sätt
som vi i dag förfasas över alkoholanvändningen för 200 år sedan. Kanske kommer man att säga:
“… och på den tiden köpte arbetsgivarna till och med in dyr utrustning för tillagning av drogen och uppmuntrade dessutom arbetarna till missbruk på arbetstid genom att sanktionera särskilda “kafferaster”… man använde kaffe för att hålla sig vakna när man körde bil… det fanns till och
med en särskild missbrukarkultur bland småbarnsmammor, så kallade ”lattemammor”… i städerna var det fullt med små kaféer
som även minderåriga fick besöka och kaffet såldes i vanliga mataffärer utan
åldersgräns… och för att locka in fler i missbruket så skapade producenterna olika sorters kaffe och särskilt smaksatt kaffet, framförallt för att locka in
ungdomar i missbruk… en majoritet av samhällsmedborgarna levde varje dag i ett
kafferus och blir desperata om de inte fick sin morgondos.”

Skillnaden mellan
kaffe och alkohol är stor, framförallt vad gäller skadlighet, men det finns även
klara likheter. Båda är beroendeframkallande droger. Brännvin betraktades på
1800-talet mer som mat än rusmedel, detsamma gäller kaffet idag. Kaffet
kanske är för integrerat i dagens samhället för att vi ska kunna se att denna
drog är jämförbar med illegala droger som finns i samhället. Att tugga KAT
beskrivs exempelvis ha en liknande effekt som kaffe men är förbjudet.

Men som sagts, om
100 år kanske vi omvärderat kaffet på samma sätt som vi omvärderat sprit, eller
så har vi omvärderat andra drogers farlighet. De som lever då får se.

Leave a Reply