“Time spent wishing is time wasted.”

Ibland hittar man visdomsord
på de mest oväntade ställen. Citatet ovan är hämtat
från den amerikanska TV-serien Scrubs, en komediserie som handlar om livet på
ett amerikanskt sjukhus. Den som uttalar visdomsorden är den sadistiske vaktmästaren
(The Janitor). Repliken är ett svar på den kvinnliga läkaraspiranten Elliots
fråga till honom om han aldrig önskat att han vore totalt annorlunda. Elliot är
en mycket osäker aspirant som försöker vara alla tillags och ständigt söker
erkännande hos framförallt de äldre läkarna på sjukhuset. Just den här dagen
känner hon sig extra misslyckad och söker tröst hos vaktmästaren. Direkt på
en fråga från henne svarar han att han inte vill vara annorlunda och att han är en
vinnare och att om hon vill vara annorlunda är det bara för henna att vara
annorlunda. Detta samtal får Elliot att ta itu med sitt liv och dagen efter
kommer hon tillbaka till sjukhuset som en “ny” och självsäker Elliot.

I denna dialog pekar vaktmästaren
på ett träffsäkert sätt ut att det är vi själv som bestämmer om vi ska känna oss som vinnare
eller inte och att det är vi själv som har makten över att förändra våra liv om det är
detta vi vill och att drömma om, eller önska, förändring är bortkastad tid. Att drömma leder aldrig till någon faktisk förändring.

Att önska och drömma om hur
livet borde vara är det mest effektiva sättet att undvika förändring, men något
som vi alla håller på med i större eller mindre omfattning. Detta slukar både
tid och energi som vi i stället borde lägga på att antingen se till att vi
verkligen förändrar våra liv till något som vi skulle bli mer nöjda med eller att vi accepterar
det vi har och göra det bästa av den situation vi lever i. Man är en förlorare om
man är missnöjd med sin situation och inte gör något åt den utan bara drömmer
och fantiserar om hur det borde vara.

Vaktmästaren är en vinnare,
det avgör han själv. Elliot försökte däremot bli en vinnare genom att få andras
erkännande och ju mer hon försökte desto mer misslyckad kände hon sig, något
som nog de flesta av oss kan känna igen sig i. Det svåra tricket
för att må bra är att själv avgöra när man är en vinnare och att man inte
lämna över denna bedömning till någon annan.

Detta avsnitt av Scrubs gick
nu ikväll på TV. Jag har sett avsnittet åtskilliga gånger och tycker varje gång
att denna korta scen är briljant i sin enkelhet.

Leave a Reply