När statsvetare
och andra “siare” försöker sig på att spå om framtiden har de nästan alltid fel.
Få förutspådde exempelvis Sovjetunionens fall och de konsekvenser detta skulle få för länderna
i Östeuropa och den övriga världen. Ingen förutspådde heller den så kallade arabiska våren, och när
regimerna började falla i Nordafrika så sa de flesta experter att regimerna i
Egypten och Libyen aldrig skulle falla. Men det gjorde de. Detta visar vad svårt det är att spå om framtiden, men de så kallade experterna inom området ger inte upp.
De är ju ändå experter, även om de ständigt har fel (precis som “börsexperterna”).

Ett stort världsproblem
under uppsegling som få talar om är vad som kommer att hända när regimen i
Nordkorea faller. Precis som i exemplen ovan kan detta gå väldigt fort. Vad
händer då? Vad gör omvärlden med de cirka 24,5 miljoner invånare som bor där
och som levt hela sina liv i ohygglig svält och förtryck. Vad gör världen med
alla 100 000-tals, kanske miljontals, militärer, poliser, fångvaktare och
andra som tjänat regimen och i dess namn begått ohyggliga brott. Hur ska omvärlden ta omhand alla dessa
människor när de börjar söka sig ut i omvärlden? Detta kan komma att påverka hela världen under lång tid, inte bara Sydkorea och Kina. Dessa
människor är förmodligen betydligt mer ”skadade” än medborgarna i Sovjetunionen
och gamla Östeuropa var eftersom förhållandena i Nordkorea är så mycket hemskare än vad de
var i det gamla östblocket. I Nordkorea är förhållandena mer att likna med nazisternas koncentrationsläger. FN rapporten som kom för ett par dagar sedan beskriver dessa ohyggliga förhållanden. Vad händer när vi får en flyktingström av dessa människor till västvärlden?

Man kan fråga sig
vad omvärlden har för skyldighet att ingripa när vi känner till de hemska förhållandena. Kanske
kommer eftervärldens dom att bli hård för att vi av olika
anledningar ville hålla problemen innanför landets gränser så länge som möjligt.
Det är lätt att skylla på att landet har en stor armé, kärnvapen och stöd av Kina, men en
invasion skulle förmodligen kunna genomföras relativt enkelt. Den Nordkoreanska militärmakten kommer förmodligen att lägga ner sina gamla vapen och ansluta sig till motståndarsidan relativt snabbt och Kina skulle säkert kunna övertygas om nödvändigheten i att störta regimen om omvärlden garanterar att solidariskt dela på problemen som kommer att uppstå när regimen fallit.

Men trots de
problem som kommer att uppstå efter att regimen faller så är det primära att befria
medborgarna i Nordkorea från sina förtryckare. Och omvärlden är skyldig, ur ett
humanistiskt perspektiv, att hjälpa till.

Leave a Reply