I samband med
att polisväsendet i Sverige från den 1 januari 2015 ska omorganiseras så passar
regeringen på att tydliggöra hur begreppet polis ska användas. Man skriver i
sin proposition om omorganiseringen (2013/14:110: En ny organisation för
polisen) att omorganisationen av polisen förutsätter att många av de begrepp
som i dag används i lagar och förordningar i och för den nuvarande
polisorganisationen ersätts med de benämningar som ska användas i framtiden.
Ordet polisen används i dag både som ett kollektivt begrepp för att beteckna polisväsendet
och dess myndigheter samt för att beteckna de tjänstemännen som är anställda
vid polisen.

Förslaget som regeringen lägger fram i sin proposition
för att ensa i begreppsförvirringen är att begreppen polisen och polis ska
ersättas med “Polismyndigheten” samt “polisman” när det
handlar om enskilda tjänstemän. Man väljer polisman eftersom man anser att
detta är ett vedetaget begrepp. Men jag undrar vilken reaktion detta kommer att
väcka bland alla kvinnliga poliser, feminister och andra som inte längre anser
att alla poliser egentligen borde vara män.

I remissvaren har Länsstyrelsen i Västerbotten och
Umeå universitet varit inne på att man borde använda ett könsneutralt begrepp
för polistjänsteman, exempelvis ”en polis”, ”enskild polis” eller
”polisperson”. Kommittén som ligger bakom propositionen har dock inte sett
någon anledning att diskutera några alternativ till polisman eftersom begreppet
är så vedertaget.

I dag, 2014, borde vi självklart sträva efter att
utmönstra alla gamla begrepp som skapats i en annan tid, däribland begreppet polisman.
Regeringen borde här ta chansen att föregå med gott exempel och skapa ett
könsneutralt begrepp för polisanställda.

Leave a Reply