Den 8 mars försvann ett plan från Malaysia Airlines med
239 personer ombord på sin väg från Kuala Lumpor till Peking.

Ända sedan dess har stora sökinsatser gjorts för att
försöka hitta planet. Spekulationerna om vad som hänt planet har handlat om att
det antingen hänt en olycka, att planet medvetet störtats av en eller båda
piloterna eller att planet kapats. Mycket av spekulationerna har handlat om
varför den transponder som sänder ut signaler till radaranläggningarna helt
plötsligt slocknade. Orsaken till detta har av många tolkats som att någon
stängt av transpondern medvetet.

Efterhand
har det framkommit att man lyckats spår planet via satellit signaler som man i
efterhand har kunnat tolka och att man genom dessa signaler har fått tydliga indikationer
på att planet har fortsatt flyga i flera timmar efter att man tappat kontakten.

De flesta teorierna som nu florerar handlar om att
piloten eller piloterna tillsammans störtat planet med flit. Man har till och
med gjort husrannsakan hemma hos piloten och allt man hittat där har man tolkat
som tecken på hans inblandning Att han haft en flygsimulator hemma tolkar man
exempelvis som att han övat för att göra något hemskt, inte som att han varit
en hängiven pilot med ambitionen att bli en ännu bättre pilot. Alla riktnings- och
höjdändringar som man kunnat se att planet gjort tolkas som medvetna manövrar
med ett ”ont” syfte. Att planet stigit till 12 000 meter tolkas som att piloten
velat döda passagerarna genom att kväva dem. Men egentligen så har man ingen
aning om vad som hänt.

Men om det nu är så att planet flugit tills bränslet
tagit slut, vilket mycket tyder på och då hamnat 100- tals mil från land mitt
ute i Indiska oceanen, tyder inte detta snarast på att det blivit något fel på
planet? Om målet för piloten/piloterna eller för den delen en kapare hade varit
att döda passagerarna genom att störta planet, varför störtade man inte planet
på en gång? Varför bemöda sig med att stänga av transpondern och fortsätta att
flyga tills bränslet tagit slut, och kanske riskera att misslyckas med sitt
mål? De som haft kontrollen över planet riskerade ju att bli övermannade av
passagerarna eller övrig personal. Att piloten medvetet skulle ha orsakat
katastrofen låter väldigt orimligt. Det mest rimliga tror jag är att det hänt
något med planet, en brand eller ett hastigt tryckfall, som slagit ut
strömförsörjningen och gjort planet manöverodugligt. Kanske hann piloterna göra
eller påbörja en manöver för att flyga mot en flygplats innan styrsystemet helt
slogs ut eller innan de blev medvetslös. Sedan har planet fortsatt i en rak
linje tills bränslet tagit slut. Det kan vara en hel kedja av händelser som
lett fram till katastrofen, händelser som resulterat i olika synliga kurs- och
höjdändringar. Dessa försöker man nu hitta rationella förklaringar till genom
att se dessa som medvetna manövrar.

Det verkar som om man strävar efter att hitta orsaken
till katastrofen i att det är ett medvetet mänskligt handlande som orsakat
händelsen. Detta verkar vara en “bättre” förklaring än att det blivit
något fel på planet. Bakom detta kan ligga att om vi börjar misstro själva
flygmaskinernas säkerhet, och detta var ju en gammal beprövad modell, så kan
detta påverka flygmarknaden. Då är en bättre förklaring att det var piloten som
orsakade händelsen och att det inte ens var en olycka. Detta är i och för sig
ingen bra förklaring, det kan ju påverka förtroendet för piloterna. Men ett
sådant problem är ändå mer hanterbart. Man kan här vidta åtgärder, exempelvis att
förbättra rekryteringarna av piloter och genom kontinuerliga tester och
kontroller av yrkesgruppen.

Jag hoppas verkligen att man lyckas hitta den svarta
lådan så att vi får en förklaring till denna hemska händelse, både för de
anhörigas skull och för att ge piloterna upprättelse, men även för att kunna
hitta och åtgärda de problem som legat bakom händelsen.

Leave a Reply