Brandmännen på en brandstation i Malmö har beslutat att bojkotta Sverigedemokraternas
ordförande Jimmy Åkesson när denne ska besöka deras arbetsplats som ett led i
sin valkampanj. Bojkotten genomför de genom att ta sina brandbilar och dra iväg
när Åkesson kommer. De försöker inte hindra honom att göra sitt besök men de
vill inte träffa honom. Detta tycker jag är ett sunt sätt att hantera
situationen på och då inte specifikt för att det handlar om just detta parti,
utan för att det är dessa brandmäns rätt att inte behöva träffa politiker som är
ute på valturné när man befinner sig på sin arbetsplats. Även om man arbetar
inom den skattefinansierade offentliga sektorn. Rätten att inte behöva träffa
politiker borde självklart gälla alla medborgare. Ingen politiker på valturné
borde få besöka sjukhusavdelningar eller andra inrättningar där medborgare bor,
tillfälligt eller permanent. Detta borde vara lika självklart som att politiker
inte får gå in i privatpersoners hus eller lägenheter utan tillåtelse av de som
bor där. Vill politiska partier besöka arbetsplatser eller inrättning som är
skattefinansierade, upplåt en samlingslokal åt dem och låt boende, intagna och
anställda själva välja om man vill gå dit och lyssna och träffa politikerna.

På skolorna borde samma sak gälla. Låt de barn och lärare som är
intresserade gå och lyssna. Att det blir en hätsk stämning när just
Sverigedemokraterna kommer på besök till skolan och den offentliga sektorns
arbetsplatser är inte så svårt att förstå eftersom deras politik går ut på att
en stor del av de som går i skolorna och arbetar på dessa arbetsplatser enligt
partiet inte borde få vara kvar i Sverige. Det är rätt provocerande… Men jag
tycker att även Sverigedemokraterna ska behandlas som andra partier som blivit valda
i enlighet med våra demokratiska principer till Riksdag, Landsting och
Kommunfullmäktige, men jag tycker det är viktigt att vi skapar enhetliga regler
som tar tillvara medborgarnas rätt att slippa träffa politiker och slippa
lyssna på politiska budskap, oavsett vem som står för budskapet.

Leave a Reply