Svenskarnas parti, Sveriges för tillfället mest omtalade
nazistparti, genomförde i år för första gången en tillståndsgiven 1 maj demonstration.
Den ort som fick det tvivelaktiga nöjet att stå som värd för evenemanget var
Jönköping. Cirka 150, mestadels unga män, samlades i staden för att med stora
problem genomföra sin demonstration. Motståndet mot demonstrationen var stort
och det krävdes 450 poliser för att skydda den lilla skaran demonstranter. Motdemonstranter
lyckades flera gånger störa och tillfälligt förhindra demonstrationen och tvingade
den att ändra sin planerade färdväg. Kyrkorna demonstrerade sin motvilja mot
nazisterna genom att ringa i kyrkklockorna under hela den tid som
demonstrationen pågick. Att varna genom att ringa i kyrkklockorna har kyrkan
inte gjort sedan inledningen av 2:a världskriget.

Jag håller självklart med motdemonstranterna och alla
andra som inte stödjer nazistiska idéer, vilket som tur är utgör i princip alla
invånare i Sverige. Att vara nazist anser jag är att stå för en människosyn som
både är hemsk och korkad. Men jag stödjer samtidigt självklart dessa nazisters rätt
att ha och manifestera sina åsikter så länge de inte begår något brott. Att
även extrema politiska åsikter får och kan framföras i ett samhälle är ett
tecken på styrka för demokratin i samhället. Men det är inte detta jag
tänker diskutera i detta inlägg. Det jag här vill ta upp handlar om den reaktion
som demonstrationen väckte. Den kan vid en första anblick ses som något
positivt, folk tar ställning mot nazism, men om man funderar vidare väcks
frågan om vilket syfte motdemonstranterna har med sina protester.

I en demokrati är det en medborgerlig rättighet för
medborgarna att få ta del av alla typer av åsikter innan man går till val. I
Jönköping ville motdemonstranterna förhindra medborgarna denna rättighet. Detta
är ett allvarligt hot mot demokratin. Men varför vill motdemonstranterna hindra
medborgarna att ta del av dessa nazisters budskap? Tror de att nazisterna
kommer att värva en massa nya sympatisörer om dessa ostört får prata om sin
ideologi? Är det detta som är motivet till att förhindra nazisterna att få föra
ut sitt budskap? Jag tror knappast att detta är någon fara. Få människor är
mottagliga för nazistiska budskap i dagens Sverige och om 150 nazister går på
parad genom Jönköping tror jag knappast detta spelar någon som helst roll för
nazismens utbredning i landet.

Den reaktion som demonstrationen väckt tror jag däremot
kan gynna nazisterna. Detta lilla demonstrationståg får här ett extremt och
oproportionerligt medialt utrymme. En mer rimlig reaktion här vore att ingen
brydde sig om händelsen. Inga motdemonstranter borde sluta upp, inga
journalister borde åka till Jönköping för att övervaka händelsen.
Demonstrationen skulle behandlas för vad den är, 150 knäppgökar som
demonstrerar för något som de är rätt ensamma om att tro på i dagens Sverige. Vilken skada gör
detta för samhället? De företräder en obehaglig ideologi, absolut, men ingen
behöver gå och lyssna på dem. Snarare är det väl så att det är i motstånd som
denna typ av grupperingar växer. Man blir något när man väcker reaktioner i
omgivningen och då är det inte själva åsikten som grupperingen företräder som
är det viktiga utan mera att åsikten väcker en reaktion.

Nästa gång som partiet tänker demonstrera, låt dem göra
detta. Det är deras rättighet. Men om ni inte gillar dem, ignorera dem så som vi
ignorerar alla andra udda åsikter och knäppskallar i samhället. Ge dem inte det
de vill ha, uppmärksamhet, och begår de brott, behandla dem som brottslingar.

Leave a Reply