Jag
skrev för några dagar sedan om den studie som visar att barn som mobbas i
skolan ofta får bestående men av detta i form av bland annat depressioner och
självmordstankar senare i livet. Mobbningen leder även ofta till ihållande och
starka negativa hälsomässiga och sociala konsekvenser resten av den drabbades
liv.

Men om
mobbning i skolan leder till dessa allvarliga konsekvenser, vilka konsekvenser
leder då missförhållanden inom familjen till? Vilka följder får misshandel,
sexuella övergrepp och andra kränkningar samt föräldrars missbruk och annat
våld inom familjen för de barn som blir utsatt för detta? Hur påverkas dessa
barns fortsatta liv? Skadeverkningarna borde rimligtvis bli betydligt
allvarligare här eftersom det är personerna som barnet är beroende av som står
för våldet och kränkningarna och handlingarna startar ofta tidigare än våldet i
skolan. Dessutom utförs våldet och kränkningarna oftast på den plats där barnet
ska känna sig trygg, i hemmet. Tyvärr så är studier som tittar på framtida konsekvenser
av denna typ av uppväxtförhållanden sällsynta. När man ska försöka förklara
brottslighet, missbruk, psykologiska problem och psykosociala problem söker man
dessa förklaringar i första hand inom genitiken. Ofta argumenterar man att det handlar
om både miljöförklaringar och genetiska förklaringar, men det man sedan oftast
fokuserar på är enbart genitiken. Förklaringar med faktorer i den tidiga
barndomen är inte speciellt gångbara inom forskningen idag, trots att ärvda
sociala mönster fungerar lika bra som förklaring som ärvda gener. Det är
symtomatiskt att när man börjar prata om miljöfaktorer som orsak bakom autism (se
tidigare inlägg) är det inte uppväxtmiljön man tänker på utan faktorer som för låg
födelsevikt och infektioner hos mamman.

Det är
dags för samhället att ta (eller att få) ett större ansvar för de barn som
lever under otrygga förhållanden, inte enbart för barnens egen skull (vilket i
sig borde vara skäl nog) utan även för det framtida samhällets skull. Sverige
är ett föregångsland i världen vad gäller barns rättighet, men väldigt många
barn lever med våld, kränkningar och med missbrukande föräldrar och våra
myndigheter ingriper allt för sällan. Ett nyligt tragiskt exempel på detta är
mordet på den åttaåriga flickan i Karlskrona som mördades av sina
vårdnadshavare. Myndigheterna hade fått flera indikationer på att flickan for
illa i sitt hem men inte ingripit.

Inget
barn ska behöva leva under otrygga förhållanden, vare sig i sin familj, i
skolan eller någon annanstans. Detta är väl inget orimligt krav här i Sverige i
dag? Sedan ska vi självklart även jobba för detta ute i världen, bland annat
genom att visa att vi är ett föregångsland inom denna fråga. Detta tycker jag
att Sverige har visat genom att döma två Malaysiska föräldrar som misshandlade
sina barn här i Sverige till fängelse, trots påtryckningar från den Malaysias
regering.

Men det
finns mycket att göra inom området. Har du som läser detta förslag på forskning
inom området är jag tacksam för tips.

Leave a Reply