I Sverige har vi
som mest 12 helgdagar om året som inte infaller på en lördag eller söndag.
Dessa dagar regleras enligt särskilda lagar och arbetsrättsliga regler. Detta
gäller även ett par helgdagsaftnar. De flesta som arbetar vardagar och dagtid
har ledigt dessa dagar, de som måste arbeta får särskild kompensation i pengar
eller ledighet.

Av Sveriges
samtliga helgdagar är det endast två som räknas som helt sekulära, första maj
och Sveriges nationaldag. Övriga
helgdagar är kyrkliga helgdagar som har sitt ursprung i kristendomen, med
undantag av midsommardagen (och midsommarafton) som levt kvar sedan forntiden.
Även julafton har ett ickekristet ursprung men har kommit att bli en kyrklig
helgdag.

År 2000 skiljdes
i praktiken den tidigare statskyrkan i Sverige, den evangelisk-luthersk
folkyrka, från staten. Fortfarande lagstadgas dock denna kyrka som en
rikstäckande folkkyrka, men i princip ska nu denna kyrka behandlas som vilken
trosinriktning eller religion som helst som finns representerad i Sverige.
Följden av detta borde bli ett omvärderande av statusen för Sveriges religiösa
helgdagar. Varför ska vi fortsätta att ge dessa helgdagar en särställning
gentemot övriga trosinriktningars och religioners helgdagar? Jag menar dock
inte att vi behöver avskaffa dessa helgdagar men dessa borde fråntas sin
arbetsrättsliga särställning som de har idag. Detta diskriminerar människor med
andra trosuppfattningar genom att dessa inte får samma möjlighet att utöva sina
religioner då de inte automatiskt är arbetsbefriade under sina högtider.

Hur löser vi då
detta på bästa sätt? Ett rimligt förslag är att alla som arbetar får tio
arbetsbefriade dagar per år att ta ut för firande av religiösa högtider eller
för firande av annat. Även de sekulära helgdagarnas särställning måste
avskaffas. Varför ska exempelvis invandrare i Sverige behöva fira vår
nationaldag? Irländare borde i stället få fira sin Saint Patrick’s Day den 17
mars om de hellre vill det och amerikaner USA:s självständighetsdagen den 4 juli.
Muslimer skulle med detta förslag kunna fira sin Eid al-Fitr i samband med
fastan och Hinduisterna sina olika gudars helgdagar och vi svenskar skulle även
fortsättningsvis, om vi vill det, kunna fira både kristihimmelsfärdsdag och
midsommar. Rättvist för alla!

Leave a Reply