SD-riksdagsledamot
Margareta Larsson uttryckte i går (17 juni 2014) i en riksdagsdebatt att konstnärer
som målar kvinnliga könsorgan på skolor ska straffas med fängelsestraff. Det
konstnärerna bör dömas för är enligt Larsson sexuellt ofredande av minderårig.
Det som föranlett Larssons ilska är konstnären Carolina Falkholt som avbildat
vaginor i färgstarka verk på högstadieskolor i Halmstad och Nyköping. Verken
har blivit mycket omdebatterade. Vänsterpartiets förre partiledare Lars Ohly
svarade Larsson att den konstsyn och kultursyn som hon företräder är densamma
som den som rådde på 30-talet i Tyskland och att det är avskyvärt och mycket
anmärkningsvärt att detta framförs av en ledamot i Sveriges Riksdag.

Jag håller
fullständigt med Lars Ohly men jag tycker även att det här finns likheter med
Rysslands förbud mot ”propaganda” för homosexualitet riktad mot barn. Man
använder argumentet att man vill skydda barnen när man vill förbjuda något som är
både helt normalt och ofarligt – i dessa fall homosexualitet och bilder på
kvinnliga könsorgan, men som vissa i samhället känner sig obekväma med.

När det gäller bilderna
kan jag heller inte förstå vem som ska ”skyddas” från att behöva se dessa
bilder. Hälften av befolkningen (inklusive skolbarnen) har själva en sådan som
bilderna man vill förbjuda visar, den andra hälften av befolkningen blir
knappast upprörda eller skrämda av att se det som bilderna visar. Och med tanke
på alla våldsskildringar som finns överallt i samhället och som är allmänt
accepterade, så borde bilder på våra kroppar aldrig kunna bli speciellt
upprörande. För övrigt är det svårt att förstå hur Larsson tänker när hon vill
fängsla konstnärerna. Dessa har i uppdrag att utsmycka skolorna med sina verk men
det är ju skolledningen som köper in deras konst och är ansvariga för att den
visas. Hon borde argumentera för att rektorerna borde fängslas eftersom det är
dessa som är ansvariga för skolmiljön.

En intressant
fråga är varför det inom konsten finns så många verk där manliga könsorgan
avbildas men inga verk med kvinnliga. Tänk bara på alla gamla statyer från
antiken och Romariket och andra statyer som försöker efterlikna dessa, så många
snoppar… men så få vaginor. Det var kanske inte så konstigt att det var bilder
på just kvinnliga könsorgan som väckt dessa upprörda känslor…

Men Margareta
Larsson får självklart ha vilken åsikt som helst i denna fråga. Problemet i
hennes fall är att hon uttalar sig som riksdagsledamot. När hon här (dessutom i
Riksdagen) uttalar sig om att domstolarna bör ändra praxis i hur de ska döma
gör hon sig skyldig till något mycket allvarligt, hon som en del av den
lagstiftande makten försöker påverka den dömande makten vilket är förbjudet i
Sverige. Oavsett om hon gör detta medvetet eller om hon inte förstår allvaret i
det hon gör så tycker jag att hon visat sig olämplig som riksdagsledamot genom
att inte respektera de demokratiska spelreglerna. SD bör därför inte ge henne
nytt förtroende att kandidera till Riksdagen i höstens val.

Leave a Reply