Även om jag
försvarar Sverigedemokraternas rätt att framföra sina politiska åsikter tycker
jag att deras åsikter i sig är vidriga. I en intervju i TV-programmet Agenda i
söndags (17 augusti 2014) hävdade Jimmy Åkesson att det är bättre att alla
flyktingar från de krigsdrabbade länderna Syrien och Irak stannar i de fattiga
länderna i närområdet där nu nästan en tredjedel av befolkningen utgörs av flyktingar
som bor i primitiva läger. Dessa små länder, Libanon, Jordanien med flera ska
härbärgera miljontals flyktingar medans 60 000 flyktingar för det betydligt
större och rikare Sverige anses kosta på tok för mycket. Sverige bör enligt Sverigedemokraterna i
stället skicka en liten slant till flyktingarna i närområdet. Flyktingar som
letat sig till Sverige ska skickas tillbaka till något av länderna i
närområdet. Dessa länder är, enligt Åkesson, tydligen skyldiga att ta omhand
flyktingar från sina krigshärjade grannar, även om dessa varit i Sverige. Jag undrar vad Åkesson vill göra med
flyktingarna om samtliga länder i de krigshärjade länderna inte längre vill ta
emot fler flyktingar?

Åkesson framstod som
rätt korkad i intervjun när han på ett Ringholmskt maner upprepade ett inövat
mantra som svar på varje fråga som intervjuaren ställde; ”det är bättre att
skicka ner pengar till flyktingarna på plats än att de kommer till Sverige. Då
kan vi hjälpa fler.” Detta vidhöll han trots att det visade sig att
Sverigedemokraterna kraftigt vill skära ner på detta bistånd. Och visst kan man
resonera på detta sätt, men bara om man antingen ser dessa människor som mindre
värda än oss svenskar eller om man avskärmar sig från dessa människoöden och ser
dem som statistik och inte tänker sig in i att de svältande barnen man ser på
TV kunde vara våra egna barn och att deras föräldrar skulle kunna vara vi
själva som inte har mat att ge våra barn.

Sverigedemokraternas
politik leder även till konflikter inom landet och bidrar till konflikter
utomlands. Att ställa grupper i Sverige mot varandra kommer i förlängningen att
leda till motsättningar och att inte hjälpa flyktingar kan komma att leda till
en ökad terrorism i framtiden. Man får inte heller glömma att Sverige har en
relativt kort historia som rikt land och vi vet inte hur länge detta kommer att
bestå. I framtiden kanske det är våra efterkommande som får stå och knacka på
någons port och vädjar om hjälp. Hur de då kommer att bli behandlade kan vara
avhängigt av hur vi idag behandlar våra hjälpsökande medmänniskor.

Sverigedemokraterna
missar även att de själva kan komma att bli utrotade om deras egen politik blir
genomförd. I linje med det elitistiska tänkande som ligger bakom deras politik
kommer efterhand andra grupper som inte ”duger” att rensas bort.
Sverigedemokraterna, åtminstone det ledande skiktet, riskerar då att bli
bortrensade som mentalt defekta.

Leave a Reply