Sveriges television
har åter visat varför det är så viktigt att det finns icke reklamfinansierad TV
när man gör en tv-serie om alkoholmissbrukets sekundäroffer. På ett balanserat
sätt, med bra programledare som oftast inte lägger orden i munnen på intervjupersonerna
och med en approach som mer bygger på fakta och beskrivningar än på känslor, vidgas
alkoholproblemet till något mycket större än bara själva individen som dricker.
Men jag tycker att programmet lider av
ett allvarligt problem och det är att man drar en felaktig slutsats ur den beskrivning
och analys man presenterar. Genom att använda termen ”medberoende” tar man bort
ansvaret från missbrukaren för den situation den anhörige befinner sig i och lägger
problemet hos den anhörige. Att vara medberoende är att vara en del av
problemet, men problemet är alkoholisten! Den anhörige är ett offer för
missbrukaren och det enda offret kan göra är att sluta vara offer, det vill
säga att bryta med missbrukaren. Särskilt obehagligt tycker jag det blir när
man pratar om barn som medberoende och när en alkoholläkare säger att barn har
rätt att ibland få vara barn, även om man har en förälder som är missbrukare.
Den givna slutsatsen här borde vara att barn alltid har rätt att få vara barn
och att barn aldrig ska behöva växa upp med missbrukande föräldrar. Detta borde
samhället vara skyldiga att se till. Jag tycker för övrigt att synen på att
alkoholism är en sjukdom ger en konstig syn på alkoholisten. Man tar bort dennes
ansvar för sitt beteende och hittar en förklaring som ligger utanför
alkoholisten. Utifrån detta resonemang så borde det vara svårt att döma någon
för rattfylleri eftersom om man hävdar att man är alkoholist så är man sjuk och
kan därmed inte hållas som ansvarig för sina handlingar.

Det finns, vill
jag hävda, alltid förklaringar till vårt beteende och man kan ifrågasätta om vi
egentligen har något fritt val. Men för att förenkla diskussionen i denna fråga
så menar jag att enbart alkoholisten själv kan sluta dricka och att denne
därmed har ett fullt ansvar för om han/hon dricker eller ej.

Leave a Reply