Har nu satt upp ett nytt mål för min cyklingspendling till jobbet. Efter
att ha avverkat 50 så har jag nu satt upp 60-cyklingsdagar före jul som nytt
mål. Ett realistiskt mål, tror jag, med tanke på att jag måste åka bil vissa
dagar på grund av åtagande före eller efter arbetet. Mitt preliminära mål för
våren 2015 är 75-cykeldagar.

Leave a Reply