Jag har varit inne på detta i flera inlägg tidigare
i denna blogg och på min hemsida, men det tål att upprepas och förtydligas –
Livet är en ständig kamp efter bekräftelse och ett evigt sökande efter erkännande.
Det jag gör, det gör jag med en publik i åtanke, utan denna publik kan jag inte
existera. Min tolkning av andras signaler utgör grunden för mitt handlande. Våra
inre ”bekräftelsevärldar” utgör det vi betecknar som personlighet. Hur denna ser
ut vet bara var och en själv. Allas våra sammantagna behov av bekräftelse och
erkännande utgör sedan grunden för det samhälle vi lever i. Dessa intressanta resonemang
faller jag tillbaka i med jämna mellanrum då jag åter läst någon del i den
tyske socialfilosofen Axel Honneth mycket intressanta bok ”Erkännande”. En bok som
jag rekommenderar om du är intresserad av en teori om både grundläggande
drivkrafter på individnivå och samhällsnivå.

Leave a Reply