Vi har fått en andra chans!
Extravalet, som många har tyckt både är onödigt och dyrt har
visat sig bli något mycket värdefullt efter det att
Sverigedemokraterna nu så tydligt skyltat med sina ideologiska
idéer. När partisekreterare Björn Söder börjar prata om olika
icke svenska nationer i den svenska nationalstaten, exempelvis judar
och samer, och försöker förklara vem som är ”äkta” svensk
blir det mycket tydligt för alla att partiet inte har som ambitionen
att längre vara eller åtminstone framstå som ett missnöjesparti
med invandringspolitik som huvudfråga. I extravalet den 22 mars blir
det nu tydligare för alla vad man röstar på om man lägger sin
röst på Sverigedemokraterna. De som väljer att lägga sin röst på
partiet gör detta nu utifrån att de stöder en ideologi som ligger
nazismen mycket nära. Om denna grupp visar sig vara stor går vi en
obehaglig framtid tillmötes. Att skjuta på partiet är att skjuta
på budbäraren, det obehagliga är alla de som hyser dessa idéer
och åsikter i vårt samhälle.

Leave a Reply