“Vi
måste våga diskutera problemen som finns med integrationen av
flyktingar som kommer till Sverige.” Detta mantra har vi hört
många gånger den senaste tiden. Men när man säger detta så menar
man inte att man vill diskutera lösningar som verkligen löser
problemen, till exempel att avsätta mer resurser till
problemområdet, utan man vill diskutera lösningar som innebär
begränsningar av antalet flyktingar som ska få komma till vårt
land eller få uppehållstillstånd. Problemet man ser och vill komma
åt är egentligen kostnaderna för att hjälpa våra medmänniskor i
nöd. Med att “diskutera problemen” menar man på ett lite
mer diskret sätt att man vill skära i kostnaderna för flyktingar
och integration, inte att vi ska hjälpa de människor som flyr krig
och svält. Inte ens KD, som rimligen borde sträva efter en
humanistisk och kristen människosyn där alla har samma värde, kan
låta bli denna typ av resonemang. “Vi måste våga diskutera
problemen med integration” säger företrädare för KD och
lägger fram förslag som försämrer för flyktingar som kommer till
Sverige och som ska begränsa hur många som ska få komma hit. Man
försöker gömma sig bakom resonemang att då vi inte kan ta emot
flyktingar på ett bra och humant sätt så är det bättre för
flyktingarna att inte komma hit överhuvudtaget. Detta resonemang är
rätt ihåligt då vi själva skulle kunna lösa problemen om vi
anstränger oss och då flyktingarna oavsett integrationens kvalitet
får det betydligt bättre i Sverige än där de kommer ifrån.

Leave a Reply