Jag
lyckades inte komma upp i 60 cykeldagar under hösten som blev mitt
nya mål när jag nådde 50 i slutet av november. I dag, som är min
sista arbetsdag för året, cyklade jag min 59 dag. En vabbdag och
ett besök med bilen på en verkstad direkt efter jobbet ligger bakom
att jag inte nådde målet. Men jag känner mig ändå nöjd med att
sedan i augusti ha cyklat drygt 240 mil fram och tillbaka mellan mitt
hem och min arbetsplats. Några av de senaste dagarna har det även
varit både snö och halt och jag har äntligen fått användning för
mina dubbdäck.

Leave a Reply