I Norge ska
regeringen lägga fram en proposition som innebär, om den går igenom i
Stortinget, att organiserat tiggeri och att hjälpa tiggare blir förbjudet.

Detta är inte
bara inhumant utan även korkat. För det första, hur kan man förbjuda att hjälpa
andra i nöd. Tänker regeringen att man ska åka runt och plocka upp liken efter
tiggarna om de svultit ihjäl när ingen vågat hjälpa dem på grund av rädsla att bryta
mot lagen? För det andra, norrmännen
måste väl reagera på att man genom denna lag skulle fråntas rätten att spendera
sina pengar som man vill. Det är ju en sak att det är förbjudet att använda
sina pengar till att handla med narkotika och prostituerade, detta kan ju skada
andra människor, men att förbjuda att hjälpa en hungrande med mat – som ju är
det motsatta, det är en tydlig begränsning i norrmännens frihet. För det
tredje, hur långa straff ska man döma cheferna för Röda korset och Rädda barnen
till? Dessa är ju ledare för grovt organiserat tiggeri. I ett Norge med den nya
föreslagna lagstiftningen bör ju all typ av hjälp till behövande som bygger på
frivilliga bidrag från allmänheten bli förbjudet.

Dessutom finns ju
alltid problemet med att definiera tiggeri. Är det att tigga om man är
gatumusiker eller håller på med annan typ av gatuunderhållning. Om en tiggare
sitter och blåser i en blockflöjt som denne egentligen inte kan spela på, vem
ska avgöra om detta kan räknas som musik eller ej? Ska polisen bli någon slags
smakdomare och skilja på musik och oljud? Eller ska man förbjuda all oorganiserad
underhållning där man försöka få betalt? Dessutom finns det uppenbara problem med
att definiera ”organiserat” tiggeri.

Den nya lagen
skulle även kunna leda till att de norska fängelserna bli fulla med rumänska
tiggare. Många kanske kommer att se fängelset som ett bättre alternativ än att
sitta och tigga. Där får man både mat och husrum och förmodligen mer pengar än man
får i sitt tiggande.

Jag hoppas
verkligen att den norska regeringen drar tillbaka sin proposition, men bara genom att
prata om detta propositionsförslag har min synen på Norge och norrmän
förändrats, kanske för alltid.

Leave a Reply