Två människor kan
aldrig se samma regnbåge! Det är ett fysiologiskt faktum att det inte existerar
en regnbåge. Samma sak gäller när vi ser
en människas handlande, det finns aldrig en ”sann” bild av detta. Olika
perspektiv, bakgrund och kunskap ger olika bilder av världen men den ”sanna”
bilden finns inte även om vi alla tycker oss ha den. Inte ens den handlande
personen har en ”sann” bild av sitt eget beteende när ögonblicket väl är förbi.

Leave a Reply