Kristdemokraterna ska byta partiledare, det har nog ingen läskunnig i
Sverige kunnat missa. Nästan varje dag kan man läsa om detta på löpsedlarna eller
se inslag på TV-nyheterna. Men detta är egentligen ganska märkligt.
Kristdemokraterna är ett av riksdagens absolut minsta partier som sakta men
säkert håller på att tyna bort. Så, när så få personer i landet egentligen är
intresserade av partiet, hur kommer det sig att ett byte av dess partiledare får
så stor uppmärksamhet? Kan det bero på nyhetstorka? Knappast med tanke på vad
som händer i Syrien, Ryssland, Nigeria, terrordåd i Europa, skid-VM och så
vidare. Nej frågan om partiledare borde rimligtvis vara en intern angelägenhet
för partimedlemmar och andra som är intresserade av partiet. Kristdemokraternas
partiledarbyte borde inte vara en säljande nyhet men av någon anledning har den
blivit det. Kanske på grund av att det är så många som öppet vill ha posten och
att en och annan av dessa verkar kunna gå över lik för att bli partiledare. Få
kanske är intresserade av vem som kommer att bli partiledare eller vilken
politik denne kommer att driva, det de flesta kanske är intresserade av är vem
som kommer att knocka vem och hur skadad förloraren blir.

Leave a Reply