Storbritanniens opinionsundersökningar
inför veckans parlamentsval verkar inte ha haft någon som helst koppling till vad
medborgarna i landet tycker och tänker om politik. Samtliga
opinionsundersökningar har inför valet visade att det skulle bli mycket jämt
mellan partierna Tory och Labor men på valdagen vann Tory valet överlägset. Varför
det gick så snett ska nu utredas av en paraplyorganisation för
opinionsinstituten.

Jag ska nu inte
här gå in på den intressanta frågan om varför vi har opinionsundersökningar
överhuvudtaget, detta har jag skrivit om i tidigare inlägg, utan jag ska diskutera
tre olika förklaringar till varför opinionsinstituten hade så fel.

Den första
förklaringen är att de genomfört dåliga undersökningar. Detta kan bero på att man
har sparat in ekonomiskt på undersökningarna vilket lett till mindre och icke
representativa underlag att göra prognoser av. Detta vet man i så fall säkert
om och försöker då kompensera och vikta detta med andra källor, som exempelvis hur
mycket folk som är på valmöten, vad om skrivs i media och resultaten från andra
opinionsinstitut. Alla instituten sneglar på varandra och tror att alla andras
undersökningar är bättre än ens egna. Detta leder till att allas
opinionsundersökningar tenderar att visa liknande resultat. Ska man sedan
chansa på ett resultat så ska man ju chansa på att det blir jämnt, det blir det
ju oftast. Den här gången blev det dock oväntat ojämnt.

En andra
förklaring är att undersökningarna manipuleras medvetet. Antingen är det ägarna till media som vill ha
spänning för att öka lösnummersförsäljningen eller också så är det krafter i
samhället som vill ha ett visst resultat. Genom att få medborgarna i landet att
tro att deras parti kan förlora så hoppas de att få dessa medborgare att gå och
rösta.

Den tredje
förklaringen är att opinionen svängde kraftigt sista dagarna. Detta
är dock inte så sannolikt då inget specifikt hände under den sista veckan som
skulle göra detta troligt. Om opinionen helt oväntat skulle ha förändrats de
sista dagarna utan specifik förklaring skulle detta vara dödsstöten för alla
försök i framtiden att göra väljarprognoser.

Jag tror dock i
det här fallet att det är den första förklaringen som är den mest troliga. Opinionsinstituten
hade helt enkelt otur vilket ledde till att man blottade sin inkompetens. Ska
bli spännande att se vad granskningen kommer fram till.

Leave a Reply