Jag är förundrad över att det, drygt
sex månader efter senaste valet och med nästan tre och ett halvt år
till nästa, finns ett så stort intresse för opinionsläget enligt
opinionsundersökningar. Det kommer att svänga fram och tillbaka ett
antal gånger fram till nästa val och regeringen ska väl knappast
styra sitt handlande utifrån vad opinionsundersökningarna säger,
eller? Regeringen ska väl försöka genomföra det som den anser är
viktigt med utgångspunkt i den politik som partierna i regeringen
gått till val på. Utvärderingen av deras arbete sker vid nästa
val. Då ska alla deras beslut, som idag var för sig kanske är
impopulära, utvärderas av oss väljare som en helhet. Då ska vi
kunna se resultatet av deras arbete. Men att dessa
opinionsundersökningar får så stort utrymme i media redan nu är
kanske inte så konstigt. Det handlar om tror jag, och som jag
skrivit om tidigare i detta forum, att skapa enkla och billiga
nyheter för nyhetsmedia och om att det finns en hel industri av
opinionsinstitut som behöver ha något att göra mellan valen.
Tillsammans lyckas de göra dessa i sig helt ointressanta mätningar
till nyheter. Opinionsinstituten presenterar ett underlag som media
alltid kan hitta något som går att göra om till en nyhet (ofta med
en gardering att förändringarna inte är statistiskt säkerställda)
och genom att ”låtsas” att detta är viktiga nyheter genom att
behandla dessa som sådana med rubriker och uttalanden av
kommentatorer och ”experter”, uppfattar vi mediakonsumenter det
som skrivs och sägs som viktigt. Jag hoppas att regeringen inte
lägger någon vikt vid de senaste dagarnas dåliga opinionssiffror,
det är inte utifrån dessa de ska styra landet.

Leave a Reply