Jag har vabbat några dagar och då
suttit tillsammans med min sjuke son och tittat en del på
barnprogram på tv. Ett program, som vi tittat på ett antal avsnitt
av på Svt-play, heter Dinosaurietåget. Ett tecknat pedagogiskt
program som beskriver olika sorters dinosaurier.

Men en fråga som väcks
hos mig när jag tittar på programmet är, varför är detta
intressant för små barn? Särskilt om man betänker att det vi vet
om dinosaurier bara bygger på vad vi kan uttolka från rester av deras ben. Utifrån dessa bygger vi upp bilden av dessa
djur genom att använda kunskaper från dagens djurrike. Detta ger
oss självklart bara hypoteser omkring ursprunget till dessa
fossiliserade ben, ingen av oss har ju faktiskt sett djuren när de
levde. Vi vet i själva verket rätt lite om hur de faktiskt såg ut
och hur de betedde sig. Men den bild vi matas med är att vi vet
väldigt mycket om dessa varelser. Både vetenskapliga program på
tv, filmer som Jurassic Park och nu även barnprogram sprider detta
budskap. Men det finns en lucka på mer än 65 miljoner år mellan
dinosaurierna och oss som inte går att överbrygga i första taget.

Min fråga blir här varför dinosaurier
blivit så viktiga i dagens samhälle, så viktiga att vi måste
pränta in en bild av hur de såg ut och betedde sig redan hos
förskolebarn.

Jag kan tänka mig flera olika
svar på frågan. Ett är att detta är en del i att vi redan som barn
ska lära oss att lyssna och tro på auktoriteter i form av vuxna och
i form av forskare. Dessa har ”kunskap” som vi ska lyssna på
och lyda. Inget nytt under solen här trots nya läroplaner för
skolan som nu säger att barnen ska söka kunskap själva. De ska ju
fortfarande söka kunskap som kommer från samma auktoriteter.

Detta kan sedan hänga samman med att
starka krafter i samhället redan från att medborgarna är unga vill
få dessa att fokusera på pseudofrågor, frågor utan egentlig
betydelse, i stället för de viktiga och mer känsliga frågorna om
bland annat ojämlikheten i samhället och i världen, till exempel varför
en del har så mycket mat att de till och med äter sig till döds
medans andra inte ens har mat för dagen eller varför tunga monotona
och tråkiga arbeten som även påverkar hälsan negativt värderas
och belönas lägre än de arbeten som är spännande och intressanta
och som har en massa förmåner. Dessa frågor vill krafter i samhället hålla bort så mycket som möjligt från medborgarnas
medvetanden och från debatten. Vad kan väl vara bättre än om
medborgarna kan fås att fokusera på dinosaurier eller fås att läsa eller titta på tv-serier om brott i stället för att intressera
sig för de för samhället så subversiva frågorna.

Leave a Reply