I
södags kunde man på Svt:s textteve läsa en artikel som handlade om
att 2,5 miljoner jobb framöver kan komma att påverkas av
datautvecklingen och den ökande automatiseringen och att denna
utveckling riskerar att förstöra fler jobb än de nya som
tillkommer genom denna utveckling. Om framtiden är det alltid svårt
att sia men detta är väl knappast något helt orimligt scenarie.
Men det intressanta här är vem som framför dessa påståenden.
Källan är nämligen något som kallas Reforminstitutet, en
marknadsliberal tankesmedja som sponsras av stiftelsen Fritt
näringsliv och som har Stefan Fölster som chef. När man kommer
till slutet av artikeln så förstår man syftet med det framförda
budskapet. Slutsatsen som Stefan Fölster drar är nämligen att för
att kompensera för konsekvenserna av denna utveckling så måste
samhället “…göra det lättare för människor att byta yrke
och för arbetsgivare att skapa nya jobb”. Vad de propagerar för
är med andra ord att vi behöver försämra anställningsvilkoren
för oss arbetstagare.

Det
som får mig att reagera är dock inte själva budskapet i artikeln,
detta ligger ju bara i linje med vad som kan förväntas utifrån
tankesmedjans uppdragsgivare, utan att Svt:s text-tvs redaktion så
okritiskt skapar en artikel utifrån “information” från en
så uppenbar lobbygrupp. Man borde vara mer kritiskt inställd till
material som kommer från denna typ av källor. Det räcker ju att
bara se namnet Stefan Fölster för att de flesta ska förstå att
det finnas en agenda med “informationen” när man vet hans
tidigare uppdrag och sett hans tidigare inlägg i samhällsdebatten.

Leave a Reply