Jag tycker
självklart att alla hundägare ska ta upp bajset efter sina jyckar. Men borde
inte detta gälla även hästägare? Ibland ser man stora “högar” på gatan eller på
gångvägen/cykelbanan som någon häst lämnat efter sig och som dess ryttare ”glömt”
att ta med hem till stallet. Detta är än mer obehagligt än hundbajset eftersom
högarna är så mycket större.

Leave a Reply