Då har det inträffat i
Sverige, det vi alla var rädda för skulle inträffa, en attack mot
personal och elever i en skola. Detta inträffar minst en gång i
veckan i USA och relativt ofta ute i Europa. Vi i Sverige har varit
lyckligt förskonade från denna typ av attentat och jag vågar
knappt tänka tanken hur utkomsten av attentatet hade blivit om
gärningsmannen använt skjutvapen. Att han använde stickvapen beror
säkert på att han inte hade tillgång till skjutvapen, dessa är ju
inte helt enkla att få tag på i Sverige om man inte tillhör vissa
kriminella kretsar. I USA däremot använder gärningsmännen (för
det är ju alltid män) alltid skjutvapen, med resultat därefter,
för att utföra denna typ av attentat. Där är det ju lika lätt
att skaffa en pistol som att skaffa en kniv. Detta borde stämma till
eftertanke i det stora landet i väst.

Eftersom jag idag var hemma
med sjukt barn idag hade jag möjlighet att följa
nyhetsrapporteringen omkring attentatet. SVT och även annan media
rapporterade direkt hela dagen utan att ha något att rapportera. Jag
tittade mest på SVT:s rapportering och förundrades över hur mycket
programtid man ägnade åt attentatet utan att ha någon substans i
innehållet. Det var mest lösa spekulationer och upprepningar och
den polis från Noa som satt med i studion som expert hade ingen
information om denna specifika händelse. Detta hemska attentat
förvandlas till någon form av hemsk TV-underhållning. Varför
ägnar sig SVT åt detta?

Leave a Reply