Efter att i många år ha fuskat med avgastester för att få sina
bilar att framstå som miljövänliga ska nu Volkswagen återkalla
8,5 miljoner bilar i Europa och ett stort antal i övriga världen
för att åtgärda något, oklart vad. Minskar man utsläppen av
kväveoxid (som det hela handlar om) så ökar bränsleförbrukningen
(och därmed även koldioxidutsläppen) och/eller körprestandan. Det
går inte att tillverka bilar som är snabba, bränslesnåla och
miljövänliga på det sätt som bilföretaget lovat konsumenterna.
Hade detta gått hade man ju inte fuskat med avgastesterna från
början. Så frågan är vad som kommer att hända till våren när
det står klart för alla VW-ägare att de premisser som de köpt
sina bilar på inte längre gäller.

Leave a Reply