Häromdagen
kunde Svt Stockholm visa att skottlossning med dödlig utgång är
betydligt vanligare i Stockholm, Göteborg och Malmö än i de övriga
nordiska huvudstäderna (Helsingfors, Köpenhamn och Oslo). Mellan
åren 2013 och 2015 sköts 21 personer ihjäl i Stockholm, 17 i
Göteborg och 7 i Malmö. Detta ska jämföras med att det sköts
ihjäl 6 i Köpenhamn, 3 i Oslo och 2 i Helsingfors under samma
period. Samma genomgång visade att även antalet skottskadade totalt
dominerar kraftigt i de svenska storstäderna i jämförelse med de
övriga jämförda nordiska storstäderna. Den totala mordfrekvensen
är dock inte högre i Sverige än i de övriga nordiska länderna,
snarare lägre, speciellt i jämförelse med Finland.

Olika
förklaringar till dessa skillnader har lanserats. Dessa handlar
bland annat om skillnader i vapenlagstiftningen och att Sverig har mer
organiserad brottslighet, ofta med koppling till balkanländerna där
tillgången på vapen är stor.

Den hypotes som
jag skulle vilja testa är om skillnaden kan bero på hur många
personer med erfarenhet av att tidigare ha dödat med skjutvapen som
finns i de olika städerna. Min utgångspunkt är att det inte
är så lätt att planerat och kallblodigt skjuta ihjäl en annan
människa. De flesta tror jag drar sig för detta, även om man är
uppvuxen i en kriminell miljö. Att ha gjort detta tidigare däremot,
kanske i en krigssituation eller i kriminella miljöer i andra länder
där dödande med skjutvapen är vanligare, skulle kunna underlätta
att göra detta igen. Min hypotes är med andra ord att det i
Stockholm, Göteborg och Malmö finns fler personer som tidigare
använt skjutvapen till att döda med och att detta skulle vara en
viktig förklaringen till de stora skillnaderna som Svt redovisar i
sin sammanställning.

Leave a Reply